Digital fakturering

Klikk for stort bilde Narvik kommune blir mer og mer digital. Høsten 2018 gikk kommunen over til digital fakturering, mens vi fra og med mars i år har tatt i bruk digital purring.

Narvik kommune vil med dette informere om følgende:

  • Fakturaer sendes i utgangspunktet digitalt. Det er kun de som verken får avtalegiro, e-faktura, faktura på Vipps eller Digipost som får fakturaen per post
  • Det er kundens ansvar å lese Digipost/epost. I motsetning til brev som videresendes per post dersom det ikke åpnes, videresendes ikke fakturaen.
  • Fra og med mars 2019 sendes også purringer i stor grad digitalt. Kun de som ikke benytter Digipost vi få purringen per post.
  • Fordeler med digital utsendelse er blant annet at feilregistrert adresse ikke betyr noe da det går til digital postkasse. Dette er ressursbesparende for kommunen ved at utgiftene og behovet for manuell håndtering reduseres, i tillegg til at det er miljøvennlig.
  • Mange mottar faktura på Vipps. I disse tilfellene er det kunden selv som må endre innstillingene sine på Vipps.

Narvik kommune registrerer at mange fakturamottakere som normalt betaler innen forfall nå ikke har betalt. Dette tyder på at disse ikke åpner meldinger de får på Digipost eller Vipps. Vi ønsker derfor å påpeke viktigheten av å åpne meldinger som kommer via digitale medier. Vi oppfordrer også kundene til å inngå avtale om e-faktura og/eller avtalegiro, slik at fakturaen kommer rett inn i banken. Dette vil redusere risikoen for manglende betaling, som igjen påfører kunden både purregebyr og forsinkelsesrenter.

I 2018 sendte Narvik kommune ut 36.000 fakturaer. På grunn av at kommunale avgifter fra og med i år faktureres i fire terminer mot to tidligere, vil antall fakturaer i 2019 passere 56.000.

Narvik kommune
Kemner