Dette er kommunestyret etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er nå over, og de siste stemmene er telt opp.
 

Valgbåser.

Tirsdag 12. september klokken 17.00 var fristen for at sent innkomne forhåndsstemmer skulle være valgstyret i hende. Stemmesedlene som ankommer sist er stemmer som er avgitt som forhåndsstemmer i andre kommuner, men som tilhører Narvik kommune. 

Først da de siste stemmesedlene var talt opp tirsdag ettermiddag ble personstemmer og slengere summert.

Personstemmer og slengere er velgerne sin mulighet til å påvirke kandidatrekkefølgen på stemmesedlene til partiene, og kan avgjøre hvem på listene som kommer inn i kommunestyret.

Les valgprotokollen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Valgprotokoll - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 3 MB)

Det er tidligere vedtatt at Narvik kommunestyre skal bestå av 31 representanter. Narvik formannskap vil bestå av 9 representanter, og hovedutvalgene vil bestå av 11 representanter. 

Fordeling av mandater i kommunestyret etter årets valg:

 • Arbeiderpartiet: 8
 • Høyre: 7
 • Industri- og Næringspartiet: 4
 • Fremskrittspartiet: 4
 • SV - Sosialistisk Venstreparti: 3
 • Senterpartiet: 3
 • Rødt: 1
 • Kristelig Folkeparti: 1

Totalt: 31 representanter. 

Endelig liste over representanter til kommunestyret, fordelt på parti:

Arbeiderpartiet:

 • Rune Edvardsen
 • Tina Josefine Sandnes Denstad
 • Guttorm Anders Aasebøstøl
 • Anne Svelstad Evju
 • Nathaniel Holan Larsen
 • Gro Elisabeth Hoseth
 • Johan Daniel Olsen Hætta
 • Eva Annett Nilsen

Høyre:

 • Lars Erik Lillefloth
 • Tonje Tollefsen Thune
 • Trine Remman
 • Eyvind Hanssen
 • Torkjell Lund
 • Elisabeth Grande
 • Marit Rønning Birkely

Industri og næringspartiet:

 • Jan-Olav Opdal
 • Bjørn Erik Kanstad
 • Tonje Frydendal Olaussen
 • Øyvind Elias Johnsen

Fremskrittspartiet:

 • Rune Ernst Østergren
 • Jan-Leif Frantzen
 • Bjørn Kvandahl
 • Johnny Johan Olsen

SV - Sosialistisk Venstreparti:

 • Ragne Johnsen Megård
 • Vegard Johan Lind-Jæger
 • Cille Skogvoll

Senterpartiet:

 • Gunnar Gamst
 • Marte Elise Rydland Havaas
 • Mikael Rølvåg

Rødt:

 • Trond Gunnar Blomlie

Kristelig Folkeparti:

 • Boy-Arne Buyle