Demenskurs - Lærings- og mestringskurs for pårørende

Friskliv- og mestring inviterer til viktig og spennende kurs om demens. 

Kurset er for deg som er pårørende til en person med demens.

Tema som blir belyst:

  • Hva er demens?
  • Å være pårørende
  • Hverdagen sammen
  • Hva kan dere få hjelp til?

Her er det mulighet til å lære, dele erfaringer, diskutere med andre i samme situasjon og med fagfolk.

Kursene er utviklet i et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og fagpersonell.

Praktiske opplysninger:

Form: Felles foredrag og gruppediskusjon
Tidspunkt: 25.01, 01.02, 08.02, 15.02 kl. 18-21.00
Sted: Scandic Narvik

Kurset er gratis!

For påmelding og mer informasjon kontakt:

Frist for påmelding er 18.01.23.