De siste formelle kommunestyremøtene

Klikk for stort bildeDe siste formelle kommunestyremøtene i både Ballangen og Tysfjord ble holdt denne uken - men de folkevalgte fra forrige periode vil fortsatt ha en viktig rolle å fylle ut 2019.

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i år. Ballangen, Narvik og Tysfjord kommuner gjennomfører felles valg.

Det nye kommunestyret konstitueres 17. oktober. I samme øyeblikk opphører fellesnemnda for nye Narvik å eksistere.

Fellesnemndas siste møte er 16. oktober. Da skal de sluttbehandle budsjettgrunnlaget for overlevering til påtroppende formannskap.

Alle de tre gamle kommunestyrene fortsetter likevel sitt virke til og med 31.12.2019. Nye Narvik kommune etableres fra og med 1. januar 2020. De tre eksisterende ordførerne i Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner vil også fortsette i sitt virke ut året.

Gamle Narvik kommune har planlagt et bystyremøte 19. september, og ytterligere ett bystyremøte for å avslutte saker i forbindelse med gamle Narvik kommune.

Klikk for stort bilde

 

 

Både Tysfjord og Ballangen har satt av datoer for potensielle kommunestyremøter og avslutningsmøter senere i 2019.

Lenke til opptak av det siste formelle kommunestyremøtet i Tysfjord kommune.

Lenke til orientering om kommunestyrenes rolle ut 2019, av Gro Monsen i prosjektorganisasjonen for nye Narvik kommune.

Kommunestyrene vil nemlig fortsette med begrenset ansvar og fullmakter, primært knyttet til avslutningen av de gamle kommunene.

På regjeringens nettsider har kommunaldepartementet laget veiledere på overgangen vi nå skal gjennom.

Klikk for stort bilde

 

 

Av gjenværende arbeid for fellesnemnda gjenstår pr 5 .september følgende, blant annet:

 • Vedta detaljert modell for politisk organisering
 • Vedta reglement for økonomisk godtgjøring til politiske representanter
 • Vedta politisk delegasjonsreglement (delegasjon fra kommunestyret til politiske organ og rådmann)
 • Utarbeide budsjett- og økonomiplan-grunnlag for 2020-2023 for overlevering til nytt formannskap

Når det nye kommunestyret konstitueres er det en rekke saker de skal behandle før den nye kommunen etableres:

 • Konstituering av kommunestyre, inkludert valg av representanter til politiske utvalg, råd og organer

I et felles kommunestyremøte for Ballangen, Narvik og Tysfjord ble det allerede i 2017 vedtatt at kommunestyret for nye Narvik kommune skal bestå av 41 folkevalgte representanter.

Formannskapet skal bestå av 13 representanter.

Lovpålagte saker:

 • Kommunestyrevalget 2019. Godkjenning
 • Valg av formannskap 2019 - 2023
 • Valg av ordfører 2019 - 2023
 • Valg av varaordfører 2019 - 2023
 • Valg av kontrollutvalg 2019 - 2023

Andre oppgaver for nytt kommunestyre frem til 31.12.2019

 • Vedtak av politisk delegasjonsreglement, (desember 2019)
 • Vedtak av politisk reglement for (politisk) saksbehandling, (desember 2019)
 • Vedtak av reglement for folkevalgtes innsyn i saksdokumenter, (desember 2019)
 • Vedtak av reglement for klagenemnd, (desember 2019)
 • Vedtak av reglementer for råd for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og ungdommer, (desember 2019)
 • Vedtak av reglement for partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg), (desember 2019)
 • Vedtak av budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 etter innstilling fra formannskapet, (desember 2019)
 • Vedtak av satser og gebyrer for:
 • Egenandel for opphold i institusjon og bruk av omsorg- og helsetjenester
 • Satser for VA og renovasjon
 • Oppmåling
 • Byggesak
 • Planbehandling
 • Gravemelding og arbeidsvarsling
 • Feietjenester
 • Havne- og anløpsavgifter samt varevederlag
 • M. fl.