Brygga i Ornesvika rives

Veg og park går i gang med å rive den gamle badebrygga i Ornesvika torsdag 16. juni

Brygga i Ornesvika
Brygga er populær men vær og vind har herjet med konstruksjonen, så den ikke lenger er hensiktsmessig å reparere. 

Det er også forbundet med stor risiko å benytte slik forfatningen er i dag. Narvik kommune ser på nye løsninger som er mer i tråd med dagens standard for slike anlegg, men det er ikke sannsynlig at ny badebrygge kommer på plass denne sesongen. 

Rivningsarbeidet utføres av Ofoten Maskin og startet i dag torsdag morgen. Vi ber publikum om å være oppmerksomme og utvise forsiktighet.