Brøyting i dag

Brøyting av kommunale veier i Narvik pågår for fullt med alle mannskaper, både egne og entreprenører. Dette er utført siden tidlig i går morges, med kun et kort opphold tidlig i natt.

Værforholdene og lengden av snøfall gjør at arbeidet dessverre blir en god del forsinket og at definert standard innenfor gitt tidsrom ikke kan oppfylles. Det oppfordres således til tålmodighet.

Hovedveier og andre viktige ferdselsårer er uansett prioritert først. Pga. været, prioriteres i dag kun gjennombrøyting
av veiene.

De få enkelte fortau kommunen håndterer er tilsvarende forsinket. Forøvrig er de fleste fortau i Narvik kommune huseiers ansvar å drifte, jmfr. politivedtektene

Forøvrig er det en del ugreie parkerte biler som forsinker brøytingen vesentlig.

Værprognosene tilsier at ordinær brøyting sannsynligvis kan avsluttes til kvelden i dag. Deretter vil det etter en kort pause starte opp utbrøyting, rydding av kryss, åpning overganger, busslommer osv.

Veg og park

Trond Solberg