Bevegelseshemmede har fått flere parkeringsplasser i Narvik sentrum

Arbeidet med omskilting av parkering i Narvik har pågått en tid. Noe av det første som har skjedd er at bevegelseshemmede har fått reservert flere parkeringsplasser i Narvik sentrum. Omskiltingen startet for en tid tilbake og vil fortsette inn i 2020. Ta gjerne en ekstra kikk på skiltene på din vante parkeringsplass.

Det er reservert flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved Sentrumsgården. Her er det også innført gratis parkeringsplasser for motorsykkel. Avgiftsparkeringen på stedet er avviklet. Narvik kommune I forbindelse med den nye parkeringsordningen (Sak 110/18) er det innført avgiftsparkering i noen nye områder. Det vil også byttes skilter på flere av de eksisterende parkeringsplassene i Narvik. Endringene som kommer er mange, og det kan være greit å sette seg inn i dem allerede nå. 

Ved Sentrumsgården er det nå reservert flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede. Der er det også innført nye gratis parkeringsplasser for motorsykkel. Ordinær avgiftsparkering der er avviklet, og det oppfordres til å benytte parkeringsplassene f.eks. i OT-bakken.

Nye områder med avgiftsparkering
Det er innført avgiftsparkering med lav avgift, 10 kr pr time, ved Tennishallen på Jaklamyra, rundt Narvikhallen på Narvik Stadion, i området ved og rundt Idrettens hus, samt at parkeringsplass i Havnegata snart blir etablert.
For bruk på alle parkeringsplasser med lav avgift kan det kjøpes månedskort til kr 500,-.

I Alleen vil det bli innført avgiftsparkering med høy avgift, 23 kr pr time.

Følg med
Vi ber alle trafikanter om å kaste et ekstra blikk på skiltene, også utenfor parkeringssonen. På noen steder er det innført endringer i hvem som kan bruke parkeringsplassen du vanligvis bruker. Dersom en parkeringsautomat er tildekket, er det sannsynlig at det er innført endringer i parkeringsvilkårene på stedet.

Utvidet tid for avgiftsparkering
Tidsrommet for avgiftsparkering skal utvides, og det kommer endringer på maksimal tillatt parkeringstid noen steder. Et eksempel er utenfor Oscarsborg videregående skole. Der vil avgiftstiden på hverdager utvides fra 09.00-17.00 til 07.00-18.00 og maksimal tillatt parkeringstid vil utvides fra åtte til 11 timer.

Apper 
Vi vil oppfordre alle til å benytte parkeringsapper. Følgende apper kan brukes i Narvik: Easypark, Parklink og Way to park 

Kommer
Det vil bli innført gratis første 15 minutter på avgiftsplasser i Kongens gate og totalt 50 % reduksjon i pris for ett av følgende forhold, om du kjører El-bil eller om du har piggfrie dekk på bilen.