Besøk av integrerings- og kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Klikk for stort bildeMandag 5. august fikk Rallar'n barnehage fikk besøk av integrerings- og kunnskapsminister Jan Tore Sanner

Han fikk omvisning i barnehagen og hilste på barn og personale. Etter omvisningen var det duket for et møte med ministeren, styrer i barnehagen, rådmann, ordfører, kommunalsjef for oppvekst, barnehagerådgiver, tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet, samt representanter fra Høyre lokalt. 

Tema for møtet var blant annet satsingsområdene barns språkutvikling med fokus på flerspråklige barn og arbeidet med Bedre Tverrfaglig Innsats. Dialogen rundt hva som er god spesialpedagogisk tilrettelegging og overgangen mellom barnehage og skole var også sentral. 

Mange gode tanker var delt rundt bordet og vi fikk tilbakemelding på at ministeren var godt fornøyd med både besøk og møte. Vi er stolte over det gode arbeidet som utføres i Rallar'n barnehage.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde