Begrenset fremkommelighet

I uke 40 utfører Narvik kommune med innleid entreprenør, arbeid med fotgjengerovergangen nederst i Brugata. Klikk for stort bilde  

Dette for i større grad å tilfredsstille kravene til universell utforming. Noe begrenset fremkommelighet i området må påregnes.

Fotgjengerovergangen kan i hovedsak ikke benyttes under arbeidet men det er planlagt en midlertidig overgang i umiddelbar nærhet som skal ivareta myke trafikanter. 

Arbeidet vil også medføre en innsnevring av Brugata. Det er planlagt at begge kjørefeltene skal være full ut åpen ved morgen og ettermiddagsrush. 

Narvik kommune
Veg- og park