Barn i bil

Voksne må bruke bilbelte. Det er også påbudt å sikre alle barn i bil i Norge. Vi vet at 15 prosent av foreldre sikrer barna ulovlig. Det er skremmende når vi vet hvor avgjørende riktig sikring kan være dersom det skjer en ulykke. Marginene mellom en nestenulykke og en alvorlig ulykke er små.

Les mer om sikring av barn i bil: https://www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-bil/

Filmer om riktig sikring av barn i bil

Derfor skal barn sitte bakovervendt i bilen 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg:

Silje Fisktjønmo, tlf 476 45 802, epost: Silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Trygg Trafikk Nordland:

Kari Vassbotn, tlf 450 24 405, epost: Vassbotn@tryggtrafikk.no