Åpningsfest i nyrenoverte Elvedalen

Narvik kommune har har nå fått et enda mer fantastisk turmål for alle.

Tirsdag var det åpningsfest med grilling og markering i nyrenoverte Elvedalen naturmøteplass.

Elvedalen er gjort vesentlig mer tilgjengelig og attraktiv. Den er også i mye større grad mer universelt utformet enn tidligere.

Hele renoveringen er helt i tråd med kommunestyrets ønsker og mål i den nylig vedtatte
kommuneplanenes samfunnsdel for hele Narvik kommune.

Hovediniativet til denne store renoveringen kom fra Midtre Hålogaland friluftsråd som utarbeidet prosjektskissen og skal ha mye av æren for de 2,5 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen. Ganske raskt ble både Taraldsvik Vel og Narvik kommune involvert i prosjektet.

Det ble gjort en avtale mellom LKAB og Narvik kommune om at kommunen har disposisjonsretten over hele området de neste 40 år. LKAB har også stilt med arbeidskraft til å rydde skog og mer.

Det er utført arbeid og investeringer i området for 5 millioner kroner, og arbeidet har pågått i barmarkssesongen både 2022 og 2023.

Noe av arbeidet som er gjort:

 • Åpnet opp helt ned til Elvestua
 • Stier og gangsystem
 • Benker
 • Avansert parkbelysning
 • Grillhytte
 • Sandvolleyball bane
 • Skulptur
 • Geosteiner
 • og mye mye mer….

Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av Veg og park, Kultur, Midtre- Hålogaland Friluftsråd, Taraldsvik Vel.

Arbeidene er finansiert gjennom:

 • Gjensidige stiftelsen
 • Sparebanken Nord-Norge Samfunnsløftet
 • Nordkraft
 • Spillemidler
 • Egenregi av styringsgruppe med ansatte /frivillige

Det har vært et meget godt samarbeid med mange bidragsytere:

 • Taralsdvik Vel
 • Narvik jeger- og fisk
 • Midtre Hålogaland friluftsråd
 • A Markussen AS
 • Narvik ungdomsskole
 • LKAB

Innleid prosjektleder har vært BP3, mens Totalentreprisen er utført av Taraldsvik Maskin AS. Grillhytte entreprise utført av Biotop AS.

Taraldsvik Vel har i mange mange år gjort en masse flott drifts- og vedlikeholdsarbeid i Elvedalen. Dette vet vi de vil fortsette med.

Nå skal vi bare ganske snart formalisere dette samarbeidet i en driftsavtale mellom Veg og park og Taraldsvik Vel. Det er flott å se hvordan offentlige aktører, private aktører, finansinstitusjoner, stiftelser, foreninger og frivilligheten kan dra i samme retning og oppnå store resultater.

Vi er allerede i gang med å se på videre utvikling av Elvedalen, og ikke minst se den i sammenheng med en mulig utvikling av Ornesvika. Å ha en slik naturmøteplass er et skikkelig løft for samfunnet.