Åpnet nye lokaler - Ofoten Beredskapssenter

Narvikgården har sammen med Narvik kommune bistått Norsk Folkehjelp Ofoten med å få på plass moderne og permanente lokaler.

Lokalene i Parkhallen, midt i sentrum av Narvik, er tilpasset slik at de frivillige kan jobbe mer effektivt og rykke ut raskere, og dermed bistå bedre ved ulykker og kriser.

Norsk Folkehjelp har tidligere ikke hatt tilgang til egnede lokaler eller nok plass for opplæring og lagring av utstyr. Med tilpassede lokaler i Parkhallen kan driften effektiviseres og sikres.

Tilgjengeligheten gir i tillegg rom for at besøkende kan bli bedre kjent med deres arbeid og hva de gjør i lokalsamfunnet.

Varaordfører Geir-Ketil Hansen hilste fra Narvik kommune på åpningen og overrakte blomster.

- Jeg gratulerer Norsk Folkehjelp Ofoten med det nye beredskapssenteret. Narvik kommune har bidratt med 200.000 kroner med tilskudd til byggingen av senteret. Det er fordi det har stor betydning for den frivillge beredskapen i Narvik kommune. Vi ser frem til et nært og godt samarbeid i fremtiden, sier Geir-Ketil Hansen.

På bildet: Varaordfører i Narvik kommune, Geir-Ketil Hansen, Trond Thoresen i Norsk Folkehjelp Ofoten og Rune H. Pettersen, prosjektleder bygg og anlegg i Narvikgården, Narvik kommunes eiendomsutviklingsselskap.