6. klasser i kommunen lærer kunsten "Ikonmaling"

SYART, Syrisk kunst langt nord, besøker for tiden flere 6. klasser i kommunen og lærer bort den gamle kunsten "ikonmaling". 

Knyttet til et prosjekt i Den kulturelle skolesekken har flere 6. klasser i kommunen hatt eller vil få besøk av to kunstnere fra SYART i Harstad for å lære kunsten "Ikonmaling". 

På bildene viser 6. klasse ved Ballangen skole frem hva de har laget.