Rolness & Gutta

Rolness & Gutta En podcast om rus og sånn. 

Laget for å forebygge rus og å fremme god psykisk helse hos unge i Narvik Kommune.

Vi skal ta opp mange viktige tema som angår de unge, men som også er aktuelle for alle aldre.

Lenke til alle episodene (oppdateres automatisk):

Rolness & Gutta podkast