Narvik i det grønne skifte - industrisatsing

 Saken gjelder en storstilt industrisatsing i Narvik kommune sammen med industrikonsernet Aker. En satsing som for alvor tar Narvik inn i det “grønne skiftet”, en transformering fra gammeldags forurensende industri og logistikk til ny og moderne utslippsfri produksjon i stor skala. Som også løfter Narvik og regionen fra å hovedsakelig være en råvareleverandør til aktiv deltakelse i en større del av verdikjeden. 

Saken innebærer en betydelig industriell satsing rundt i hele kommunen. Som vil gi mange arbeidsplasser, både industriarbeidsplasser og mange high-tech arbeidsplasser for ingeniører og forskere innen flere fagfelt. Satsingen vil gi flere store investeringer i langvarig bærekraftig virksomhet som ikke bare vil bidra til lavere utslipp lokalt, men også globalt. Denne industrisatsingen gir betydelig ny og økt virksomhet i Ballangen, Kjøpsvik, Narvik, Hergot og i Bjerkvik.

Om Aker

Aker ASA er et industrielt investeringsselskap. Akers historie går tilbake til 1841 og har utspring i det tidligere Akers Mekaniske Verksted. Gjennom 180 år har Aker vært en pådriver for utviklingen av kunnskapsbasert industri. Akers industrielle nedslagsfelt favner fra olje og gass, til blant annet fornybar energi og marin bioteknologi. Selskapene i Aker-familien har ca. 28.000 ansatte, hvor om lag 17.000 arbeider i Norge. Kjell Inge Røkke er hovedeier og styreleder i Aker ASA og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Øyvind Eriksen er konsernsjef i Aker ASA.

Aker ASA eier 80 prosent av aksjene i Aker Horizons som driver aktivt eierskap i selskaper innen fornybar energi og grønn teknologi. Målet er å begrense og redusere klimagassutslipp, samtidig som det skapes betydelig verdiskaping over tid. Ambisjonen er å være en pådriver i dekarbonisering og miljøforbedringer gjennom eierskap i selskaper som utvikler og leverer industrielle løsninger. Aker er representert i styret med styreleder Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke. Kristian Røkke er administrerende direktør i Aker Horizons.

Aker Horizons vil bidra med kunnskap, kompetanse og innovasjon fra flere Aker-selskaper,
herunder men ikke begrenset til; Aker Clean Hydrogen, Aker Carbon Capture og Rainpower
samt også Aker Solutions og de industrielle softwareselskapene Cognite og Aize. 

Aker en vesentlig aktør innen den høyst nødvendige transformasjonen vår industri og våre samfunn må gjennom, ofte kalt det Det grønne skiftet. Flere av selskapene i Akers portefølje har dette som sitt hovedanliggende.  
 

Sakspapirene til møtet ligger på vår innsynsportal:

Sakspapirer

Direktelenke til pressekonferansen som ble avholdt i kommunestyresalen i Narvik 26. oktober 2021: 

Artikkelliste