Miljøfyrtårn

Sertifisering og miljøledelse

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.
For mer informasjon se: Miljøfyrtårn.no

 

Innføring av gebyr for Miljøfyrtårnsertifisering av virksomheter

Narvik kommunestyre vedtok den 16.04.2020 i sak 046/20 at det innføres gebyr på NOK 7000 for miljøfyrtårnsertifisering av virksomheter. Vedtaket gjelder for alle virksomheter som har kontaktet kommunens sertifisører for førstegangssertifisering etter 16. april 2020.

Vedtak med saksutredning sak 046/20