Ferdigattest

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Søknaden kan sendes på ulike måter:

Ferdigattest for tiltak uten søknadsplikt

Hvis du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette ved hjelp av denne blanketten

 

Behandlingstid

Plan- og bygningsloven § 21-7. 7. ledd

Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt sammen med nødvendig dokumentasjon. Der ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan byggverket tas i bruk.