Kreftkoordinator

Kreftkoordinator tilbyr et lavterskeltilbud til kreftpasienter og deres pårørende.

Hva er en kreftkoordinator?

Kreftkoordinatoren i Narvik kommune skal være synlig og tilgjengelig for kreftpasienter og deres pårørende. Tilbudet er frivillig og gratis. 

Kreftkoordinatoren tilbyr

  • Råd og veiledning rundt kreftdiagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.
  • Være en samtalepartner som kan hjelpe og sortere tanker i en vanskelig hverdag.
  • Informasjon om rettigheter, relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Informasjon om pasientforeninger og frivillige organisasjoner.
  • Oppfølging til barn og ungdom som er pårørende.

Kreftkoordinatoren samarbeider med aktuelle yrkesgrupper slik at pasienten får et helhetlig tilbud gjennom hele pasientforløpet.

Kreftkoordinator har faste møter med UNN Narvik en gang i uken og får da informasjon om nye pasienter og pasienter under behandling (etter samtykke fra pasientene).

Hvem kan snakke med en kreftkoordinator?

Pasienter og pårørende kan henvende seg direkte til kreftkoordinator ved behov for hjelp/veiledning.

Fastlegene er informert om tilbudet og kan også henvise pasienter.

Hva kan jeg forvente?

Hovedoppgaven til kreftkoordinator er å gi råd og veiledning, informere om kommunale tilbud og koordinere de forskjellige tjenestetilbud som det er behov for. Målet er å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i sykdomsforløpet.

Kreftkoordinator har hele Narvik kommune som sitt behandlingsfelt.

Noen å snakke med

Ønsker du en å snakke med, en som kan gi råd og veiledning, eller du vil vite mer om hva som finnes av tilbud og tjenester, ta kontakt med kreftkoordinator for en avtale. 

Hvordan søker jeg?

Du kan søke selv eller du kan be andre pårørende hjelpe deg med søknaden. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester kan hentes i servicetorget 1. etasje, Narvik rådhus, kongens gate 45. eller du kan laste den ned fra her Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med tildelingskontoret, på telefon, 76 91 35 90. Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator i Narvik kommune er Britt-June Kuraas.
Kreftkoordinator har kontor på Tildelingskontoret i Narvik rådhus, Kongens gate 45. 1 etasje.
Telefon: 76 91 23 22 /  481 52 774
britt.june.kuraas@narvik.kommune.no

Partnere

Kreftkoordinatorstillingen er opprettet som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Narvik kommune.