Oversikt over botilbud og dagsenter for utviklingshemmede

Furugården dagsenter

Avdelingsleder: Mona Mathiesen
Telefon: 470 12 720
E-mail: mona.mathiesen@narvik.kommune.no

Besøksadresse
Kongleveien 1
8515 Narvik

Furugården omsorgsbolig

Avdelingsleder:  Vera Olsen
Telefon: 900 85 296
E-mail: vera.olsen@narvik.kommune.no

Besøksadresse
Kongleveien 3
8515 Narvik

Villaveien omsorgsbolig

Avdelingsleder: Magnus Woll
Telefon: 478 92 021
E-mail: magnus.woll@narvik.kommune.no

Besøksadresse
Villaveien 24
8516 Narvik

Kongleveien omsorgsbolig

Avdelingsleder: Mona Mathiesen
Telefon: 470 12 720
E-mail: mona.mathiesen@narvik.kommune.no

Besøksadresse
Kongleveien 31

8515 Narvik

Blomvikveien bofellesskap og omsorgsbolig

Avdelingsleder: Cathrin Arntzen
Telefon: 468 12 091
E-post: cathrin.arntzen@narvik.kommune.no

Besøksadresse
Blomvikveien 35/36
8516 Narvik

Tiurveien bofellesskap

Avdelingsleder: Marit Pettersen
Telefon: 979 52 003
E-post: marit.nilsen.pettersen@narvik.kommune.no

Besøksadresse
Tiurveien 21
8516 Narvik

Alleen omsorgsbolig

Avdelingsleder: Marit Pettersen
Telefon: 979 52 003
E-post: marit.nilsen.pettersen@narvik.kommune.no

Besøksadresse
Alleen 6
8516 Narvik