Demenskoordinator

Demenskoordinator tilbyr et lavterskeltilbud til pasienter og deres pårørende.

Hva er en demenskoordinator?

Demenskoordinatoren i Narvik kommune skal være synlig og tilgjengelig for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er frivillig og gratis. 

Demenskoordinatoren tilbyr

  • Råd og veiledning rundt diagnose, behandling og forløp videre.
  • Være en samtalepartner som kan hjelpe og sortere tanker i en vanskelig hverdag.
  • Informasjon om rettigheter, relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Informasjon om pasientforeninger og frivillige organisasjoner.

Demenskoordinatoren samarbeider med aktuelle yrkesgrupper slik at pasienten får et helhetlig tilbud gjennom hele pasientforløpet.

Demenskoordinator samarbeider med UNN Narvik og får da informasjon om nye pasienter og pasienter under utredning (etter samtykke fra pasientene).

Hvem kan snakke med en demenskoordinator?

Pasienter og pårørende kan henvende seg direkte til demenskoordinator ved behov for hjelp/veiledning.

Fastlegene er informert om tilbudet og kan også henvise pasienter.

Hva kan jeg forvente?

Hovedoppgaven til demenskoordinator er å gi råd og veiledning, informere om kommunale tilbud og koordinere de forskjellige tjenestetilbud som det er behov for. Målet er å skape helhet, sammenheng og forutsigbarhet i sykdomsforløpet.

Demenskoordinator har hele Narvik kommune som sitt behandlingsfelt.

Noen å snakke med

Ønsker du en å snakke med, en som kan gi råd og veiledning, eller du vil vite mer om hva som finnes av tilbud og tjenester, ta kontakt med demenskoordinator for en avtale. 

Hvordan søker jeg?

Du kan søke selv eller du kan be andre pårørende hjelpe deg med søknaden. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester kan hentes i servicetorget 1. etasje, Narvik rådhus, kongens gate 45. eller du kan laste den ned her:

 Søknad om helse- og omsorgstjenester 

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med tildelingskontoret, på telefon, 76 91 35 90Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.


Kontaktinformasjon

Demenskoordinator i Narvik kommune er Tina Sjøvoll.
Demenskoordinator har kontor på Tildelingskontoret i Narvik rådhus, Kongens gate 45. 1 etasje.

Telefon: 76 91 35 94/76 91 35 90
tina.sjovoll@narvik.kommune.no