Her finner du oversikt over skolehelsetjenesten ved alle skolene

Helsetjenesten i skolen er et lovpålagt kommunalt lavterskel tilbud. Alle grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent av privatskoleloven, skal ha tilgang på skolehelsetjeneste.

Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Vi har også opplysningsrett og meldeplikt til barnevernet

Mål for skolehelsetjenesten:

  • Å forebygge sykdom og skade
  • Fremme elevenes fysiske, psykiske, sosiale og seksuelle helse.

Kjenner du til noen som kan trenge å prate med noen i skolehelsetjenesten? Send de vår vei!

Oversikt over helsesykepleiere

Frydenlund skole: Kristel Jakobsen Tlf: 994 11098
mail: kristel.jakobsen@narvik.kommune.no
Tilstede: Alle dager
Anne Hege Gyllan 

Skistua skole: Yvonn Hestnes Tlf: 941 46409
mail: Yvonn.hestnes@narvik.kommune.no
Tilstede: Alle dager

Narvik montessorriskole (Fagernes skole): Ida Fagerhaug
Tlf: 90885007
mail: ida.fagerhaug@narvik.kommune.no
Tilstede: Mandag og annenhver onsdag

Ankenes skole: Victoria Krogtoft og Ida Fagerhaug
Tlf: 90885007
mail: victoria.krogtoft@narvik.kommune.no
ida.fagerhaug@narvik.kommune.no
Tilstede: Alle dager utenom onsdag

Håkvik skole: Nina Olsen
Tlf: 99153031
Mail: nina.olsen@narvik.kommune.no
Tilstede: Onsdager og fredager

Bjerkvik skole: Lene Horrigmoe Larsen
Tlf: 902 89992
mail: lene.larsen@narvik.kommune.no
Tilstede: Onsdager og torsdager

Beisfjord skole: Caroline Erlid Finsveen
Tlf: 950 79440
mail: caroline.finsveen@narvik.kommune.no
Tilstede: Onsdager og torsdager

Skjomen barne og ungdomsskole: Cato Haukøy
Tlf: 99115408
mail: cato.haukoy@narvik.kommune.no
Tilstede: Annenhver mandag (partallsuker) 

Narvik ungdomsskole: Kjersti Halset og Cato Haukøy
Tlf: 91006139 og tlf: 99115408
kjersti.halset@narvik.kommune.no
cato.haukoy@narvik.kommune.no
Tilstede: Alle dager

Ballangen barne-og ungdomsskole: Kamilla Jørgensen og Mona Uppheim
Tlf: 76 92 92 37
Mail: Kamilla.jorgensen@narvik.kommune.no
mona.uppheim@narvik.kommune.no
Tilstede: Tirsdager og torsdager

Kjøpsvik barne- og ungdomsskole: Helene Myklevold
Tlf: 76 92 92 37/90 96 76 02
Mail: helene.myklevold@narvik.kommune.no

Narvik VGS studiested Oscarsborg VGS: Nina Olsen
Tlf: 99153031
Mail: nina.olsen@narvik.kommune.no
Tilstede: Mandag og tirsdag

Narvik VGS studiested Solhaugen: Bodil Wang
Tlf: 90 81 89 42
Mail: bodil.wang@narvik.kommune.no
Tilstede: Mandag, tirsdag (halv dag) og onsdag. 

Narvik VGS studiested Frydenlund: Line Bergan
Tlf: 994 33230
Mail: line.bergan@narvik.kommune.no
Tilstede: Alle dager