Her finner du oversikt over skolehelsetjenesten ved alle skolene

Helsetjenesten i skolen er et lovpålagt kommunalt lavterskel tilbud. Alle grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent av privatskoleloven, skal ha tilgang på skolehelsetjeneste.

Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Vi har også opplysningsrett og meldeplikt til barnevernet

Mål for skolehelsetjenesten:

  • Å forebygge sykdom og skade
  • Fremme elevenes fysiske, psykiske, sosiale og seksuelle helse.

Kjenner du til noen som kan trenge å prate med noen i skolehelsetjenesten? Send de vår vei!

Oversikt over helsesykepleiere


Ankenes barneskole

Line Bergan
Telefon: 99 43 32 30
E-mail: line.bergan@narvik.kommune.no

Ida Fagerhaug
Telefon: 90 88 50 07
E-mail: ida.fagerhaug@narvik.kommune.no

Ballangen barneskole

Mona Uppheim
Telefon: 76 92 92 37
E-mail: mona.uppheim@narvik.kommune.no

Bjerkvik barneskole

Lene Horrigmoe Larsen
Telefon: 47 70 41 94
E-mail: lene.larsen@narvik.kommune.no

Beisfjord barneskole

Caroline Erlid Finsveen
Telefon:  95 07 94 40
E-mail: caroline.finsveen@narvik.kommune.no

Frydenlund barneskole

Kristel Jakobsen
Telefon: 99 41 10 98
E-mail: kristel.jakobsen@narvik.kommune.no

Håkvik barneskole

Nina Olsen
Telefon: 99 15 30 31
E-mail: nina.olsen@narvik.kommune.no

Kjøpsvik barneskole

Nina Finn
Telefon: 76 92 92 36
E-mail: nina.finn@narvik.kommune.no

Skistua barneskole

Yvonn Hestnes
Telefon: 94 14 64 09
E-mail: yvonn.hestnes@narvik.kommune.no

Narvik Montessoriskole

Kristel Jakobsen
Telefon: 99 41 10 98
E-mail: kristel.jakobsen@narvik.kommune.no

Narvik ungdomsskole

Kjersti Halset
Telefon: 91 00 61 39
E-mail: kjersti.halset@narvik.kommune.no

Cato Haukøy
Telefon: 99 11 54 08
E-mail: cato.haukoy@narvik.kommune.no

Ballangen ungdomsskole

Helene Myklevold
Telefon: 76 92 92 37/90 96 76 02
E-mail: helene.myklevold@narvik.kommune.no

Kjøpsvik ungdomsskole

Helene Myklevold
Telefon: 76 92 92 37/90967602
E-mail: helene.myklevold@narvik.kommune.no

Narvik Vgs studiested Solhaugen

Bodil Anita Frøberg Wang
Telefon: 90 81 89 42
E-mail:  bodil.wang@narvik.kommune.no

Narvik Vgs studiested Oscarsborg

Nina Olsen
Telefon: 99 15 30 31
E-mail: nina.olsen@narvik.kommune.no

Narvik Vgs studiested Frydenlund

Anne-Hege Gyllan
Telefon: 94 17 82 58
E-mail: anne.hege.gyllan@narvik.kommune.no

Line Bergan
Telefon: 99 43 32 30
E-mail: line.bergan@narvik.kommune.no