Tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon.

I Narvik kommune har vi fire offentlige tilfluktsrom:

  • Ankenes Bo- og servicesenter, Krokbakken 5, 445 plasser
  • Ankeneshallen, Åsveien 54, 125 plasser
  • Narvik stadion garderobehus, 372 plasser
  • Narvik nye telebygg, 26 plasser

Tilfluktsrom i kart

I tillegg til offentlige tilfluktsrom finnes det flere private tilfluktsrom i kommunen.