De neste dagene er det meldt nedbør, mens det søndag meldes mildvær. I forbindelse med det meldte mildværet melder Statens vegvesen at de har kontinuerlig overvåking av rasfaren på Beisfjordveien.

Varsom er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Informasjon om selvhjelp og hjelpeinstanser i Narvik kommune.

I forbindelse med de to siste rasene på Beisfjordveien har mange hatt vanskelige opplevelser, og Narvik kommune inviterer derfor til et åpent møte med innbyggerne i Beisfjord. Møtet arrangeres på Beisfjord skole tirsdag den 15. februar kl. 18.00.

Vi har nå kommet godt i gang med arbeidet med å ta lærdom av hendelsene vi nettopp har hatt. Dette vil gjøre oss bedre forberedt på de neste rasene som vil gå over Beisfjordveien.

..men vi har nå startet arbeidet for å være forberedt for resten av vinteren, og de neste vintrene. Med god hjelp fra Statsforvalteren i Nordland har vi sendt anmodning om bistand fra Forsvaret for å etablere militær nødkai i Beisfjord allerede fra neste uke. 

Skolehverdagen tilbake for elever i Beisfjord.

Rasfare, ras og stengte veier har preget hverdagen til mange den siste uka. Narvik kommune har over 2000 ansatte og flere av disse befinner seg nå i en situasjon som gjør at de ikke kan stille fysisk på jobb. 

Slik blir skoledagen mandag for elevene i Beisfjord.

 

Akkurat nå foregår det et storstilt samarbeid mellom alle deler av det offentlige. Samarbeidet vil fortsette gjennom helgen, og ut i neste uke.