Informasjon om koronaviruset

For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider:

På Helsenorge.no finner du oppdatert informasjon til innbyggere:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet har oppdaterte tall, nyheter og mer:

FHIs temaside

Regjeringen publiserer oppdatering av tiltakene og nyheter om koronasituasjonen:

Regjeringen.no 

Har du spørsmål om koronavirus kan du ta kontakt på Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Narvik kommunes koronakontor kan kontaktes på e-post: koronakontor@narvik.kommune.no 

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har egne sider med informasjon for helsepersonell:

FHI for helsepersonell

Helsedirektoratet for helsepersonell

Slik gjennomfører du arrangementer

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Det er opp til arrangøren å sikre at arrangementet er forsvarlig! 

Folkehelseinstituttet har en egen side for med råd og anbefalinger for gjennomføringen av arrangementer:

FHI - råd og anbefalinger for arrangementer

Noen stikkord som går igjen er:

  • Avstand
  • Risikovurdering
  • Hvem er tilstede, og kontaktinfo for eventuell smittesporing

Hva menes med arrangement?

Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.

Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.

Andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Spørsmål og svar om arrangementer:

Arrangementer og virksomheter som skal holde stengt

 

Besøk på sykehjem/bofellesskap

Siden tidlig i mars har det ikke vært mulighet for ordinære besøk på sykehjem og i bofellesskap i Narvik kommune.

Nå er smitte-situasjonen slik at vi kan gradvis åpne opp for besøk igjen. Hvordan det foregår vil være ulikt på de forskjellige sykehjemmene i kommunen.

Slik gjør du som pårørende det:
Ta kontakt med hver enkelt avdeling eller institusjon direkte, både for å avtale besøk og få mer informasjon.

Det er et absolutt krav at besøkende er helt frisk, og innretter seg etter lokale smittevernrutiner, og rutiner for besøk.

Inntil videre vil noen sykehjem kun tilby besøk ute, mens andre har mulighet for å legge til rette for besøk på et egnet besøksrom.

Verktøy for bedrifter, organisasjoner, idrettslag og foreninger

Er du i tvil om du kan ha åpent?

Nasjonale myndigheter har utarbeidet flere verktøy for bedrifter og organisasjoner, både for å utarbeide smittevernveiledere og for å gjøre risikovurderinger.

Du finner mer informasjon her:

Veiledere

Jobb og næringsliv

Last ned app for å begrense spredningen av COVID-19

Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak.

Testing for koronavirus

I slutten av april ble testkriteriene for koronavirus oppdatert, og inkluderer nå også innbyggere med mistanke om smitte, vurdert av helsevesenet.

Første kontaktpunkt er din egen fastlege.

Det vil ta noe tid før det blir testing i større skala i Narvik kommune. Det handler både om å forberede det det praktiske, men primært om at det må være et behov for testing av et større antall personer. Det vil si mer smitte i befolkningen.

Til nå har flere hundre tester blitt gjennomført i Narvik. Pr. juni har det vært seks bekreftede tilfeller av covid-19 i Narvik kommune.

Les mer om testkriteriene på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

Testkriterier for COVID-19.

 

 

Krisepakker - oversikt tilskuddsordninger

Hva kompenseres? Hvor skal jeg søke? Hvem kan søke? Hva er fristen? I forbindelse med korona-situasjonen har vi laget en oversikt for deg!

Du finner hele oversikten på Futurum.no - Narvik kommunes næringsselskap.

 Les mer om jobb, næringsliv og krisepakker på temasiden:

Jobb og næringsliv

Kompensasjonsordning.no er åpnet

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpnet. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

Ulike hjelpetilbud

Trenger du hjelp?

Her har vi samlet en oversikt over ulike hjelpetilbud du kan ta kontakt med, enten på vegne av deg selv eller andre.

Hjelpetilbud