Organisasjonskart

Under ligger organisasjonskartet for Narvik kommune. Det viser hvordan Narvik kommune er administrativt organisert.

 

Narvik kommune går akkurat nå gjennom en omorganisering. I den sammenheng er det opprettet nye stillinger som sektorledere mellom kommunalsjefer og enhetsledere.

I løpet av 2024 fortsetter arbeidet med omorganisering, men da på enhetsnivå.

 Narvik kommunes organisasjonskart (PDF, 145 kB)

Rådmann

Rådmann

Lars Skjønnås

lars.skjonnas@narvik.kommune.no

932 13 919

Ansvar 100  

Rådmannens stab

Enhetsleder Gro Monsen

gro.monsen@narvik.kommune.no

Telefon: 959 85 437

Ansvar 102

Politisk sekretariat

Mette Nergaard

mette.nergaard@narvik.kommune.no

Telefon: 915 82 211

Kommuneoverlege

kommuneoverlegen@narvik.kommune.no

Per Thomas Hultstedt, kommuneoverlege/smittevernlege

per.hultstedt@narvik.kommune.no

Telefon: 469 23 951

Beredskapsansvarlig

Iris Bartholsen

iris.bartholsen@narvik.kommune.no

Telefon: 901 61 635

Kommuneadvokat

Johanne Einarsen

johanne.einarsen@narvik.kommune.no

Telefon: 993 36 897

Kommunikasjon

Kristoffer Klem Bergersen

kristoffer.klem.bergersen@narvik.kommune.no

Telefon: 480 388 15

Kvalitetsteam

Baard Espen Arnøy
Kvalitetsleder

477 51 752

baard.arnoy@narvik.kommune.no

----------------

Administrasjon/virksomhetsstyring

Kommunalsjef

Rolf M. Lossius

959 97 403

rolf.lossius@narvik.kommune.no

Ansvar 100

Rådgivere

--------------

Ida Trældal Rystad
Rådgiver barnehagemyndighet

769 12 301

ida.rystad@narvik.kommune.no

--------------

Jovan Jovanovic
Bilforvalter

480 04 786 

jovan.jovanovic@narvik.kommune.no

--------------

Stab

Baard Arnøy

477 51 752

baard.arnoy@narvik.kommune.no

--------------

HR

Enhetsleder Charlotte Bartholsen Greger 

charlotte.greger@narvik.kommune.no

414 62 005

Ansvar 180

Økonomi

Konst enhetsleder Håvard Nystad

907 60 979

havard.nystad@narvik.kommune.no

 

Ansvar 130

IKT

Enhetsleder Trond Johan Tufthaug

tjmt@narvik.kommune.no

916 16 515

Ansvar 150 

Felleskjøkken

Enhetsleder Thomas Larsen

thomas.larsen@narvik.kommune.no

Telefon: 971 42 791

Ansvar 359

NAV Sosial

Enhetsleder Rudi Olsen

rudi.andre.olsen@nav.no

Telefon: 926 36 839

Ansvar 360

Integrering

Enhetsleder Ørjan Halvorsen

orjan.halvorsen@narvik.kommune.no

Telefon: 932 68 138

Ansvar 363

Kultur

Enhetsleder Lena Hope
  
lena.hope@narvik.kommune.no

930 21 015

Ansvar 280

Teknisk

Kommunalsjef

Lars Norman Andersen

lars.norman.andersen@narvik.kommune.no

959 85439

Ansvar 400 

Areal og byggesak

Konstituert enhetsleder Marit Liengen

Marit.liengen@narvik.kommune.no

+47 959 69 837

Ansvar 410

Veg og park

Enhetsleder Trond Solberg

trond.solberg@narvik.kommune.no

416 66 740

Ansvar 460

Eiendomsforvaltning

Enhetsleder Morten Fredheim Hanssen

morten.fredheim.hanssen@narvik.kommune.no

909 23 397

Ansvar 470 

Helse og omsorg

Kommunalsjef

Heidi Eriksen Laksaa

heidi.eriksen@narvik.kommune.no

950 26 897

Ansvar 300

Rådgivere

Andre Kimsaas

andre.kimsaas@narvik.kommune.no

Telefon: 48 10 24 14
------
Ragnhild Løkås

ragnhild.lokos@narvik.kommune.no

Telefon: 91 71 89 78

Tildelingskontoret

Enhetsleder Trine Håvardsen

trine.havardsen@narvik.kommune.no

Telefon: 922 80 703

Ansvar 305

Legetjenester

Enhetsleder Susanne Rogander

susanne.rogander@narvik.kommune.no

Telefon 906 59 226

Ansvar 380

Helse og rehabilitering

Enhetsleder Kari Plener

kari.plener@narvik.kommune.no

Telefon 992 37 122

Ansvar 388

Ansvar 389 (REO)

Bjerkvik omsorgsdistrikt

Enhetsleder Jon Ivar Sandnes

jon.ivar.sandnes@narvik.kommune.no

Telefon: 469 21 876

Kjøpsvik Omsorg/Prestegårdstunet

Konstituert enhetsleder Andre Kimsaas

andre.kimsaas@narvik.kommune.no

Telefon: 48 10 24 14

Ansvar 334

Ballangen sykehjem

Enhetsleder Merete Humstad

merete.humstad@narvik.kommune.no

Telefon: 934 16 474

Ansvar 345

Furumoen sykehjem

Enhetsleder Marit Henriksen

marit.henriksen@narvik.kommune.no

Telefon: 948 83 641

Ansvar 340

Ankenes bo- og servicesenter

Enhetsleder Elise Hindahl

elise.hindahl@narvik.kommune.no

Telefon: 481 57 194

Ansvar 320

Oscarsborg bo- og servicesenter/Villa Solborg

Enhetsleder Cecilie Woll Johansen

cecilie.woll.johansen@narvik.kommune.no

Telefon: 908 00 301

Ansvar 339 - OBS

Ansvar 328 - Villa Solborg

Hjemmesykepleie Ballangen

Enhetsleder Eva Maria Wick

mia.wick@narvik.kommune.no

Telefon - 402 33 368

Ansvar 333

Hjemmesykepleie Narvik

Enhetsleder Hege Åsli

hege.aasli@narvik.kommune.no

Telefon: 994 63 479

Ansvar 330

FABU - Funksjonshemmede og avlastning barn og unge

Enhetsleder Gunn Binde Andersen

gunn.binde.andersen@narvik.kommune.no

Telefon 948 35 437

Ansvar 325

ROP/UH Narvik sør

Enhetsleder Kjetil Karlsen

kjetil.karlsen@narvik.kommune.no

Telefon: 977 58 343

Ansvar 336

ROP Narvik nord

Enhetsleder Arnt Ole Andreassen

arnt.ole.andreassen@narvik.kommune.no

Telefon: 905 94 453

Ansvar 394

UH Narvik nord 1

(Boligene Villaveien, Tiurveien, Alleen) 
Enhetsleder Jørn Østnes Fridfeldt

jorn.fridfeldt@narvik.kommune.no

Telefon: 900 60 138

Ansvar 335

UH Narvik nord 2

(Blomvikveien, Furugården omsorgsbolig, Furugården dagsenter)
Enhetsleder Åse Berit Vrenne

aase.berit.vrenne@narvik.kommune.no

Telefon: 958 16 410

Ansvar 335

 

Oppvekst

Kommunalsjef

Tommy Andre Eide

tommy.andre.eide@narvik.kommune.no

Telefon: 976 95 999

Ansvar 200

Rådgivere

--------

Gro Hoseth

gro.hoseth@narvik.kommune.no

Telefon: 996 37 869

-------

Åshild Amundsen

ashild.amundsen@narvik.kommune.no

Telefon: 915 60 930

-------

Michael Morgan

michael.morgan@narvik.kommune.no

Telefon: 994 52 106

-------

Astri. E. Sletteng

astri.sletteng@narvik.kommune.no

Telefon: 977 90 721

-------

Heidi Fagerjord Liljebakk

heidi.liljebakk@narvik.kommune.no

Telefon: 481 46 361

Sektor barn, unge og familie

Forebyggende helsetjenester

Enhetsleder Magnus Woll

magnus.woll@narvik.kommune.no

Telefon 992 25 211

Ansvar 370

Spesialpedagogiske tjenester (Spesialpedagogiske tjenester for førskolebarn og PPT)

Enhetsleder Torunn How

torunn.how@narvik.kommune.no

Telefon: 976 47 187

Ansvar 261

Barnevern og ressursteam

Enhetsleder Morten Borgen

morten.borgen@narvik.kommune.no

Telefon 941 85 570

Ansvar 366

Sektor skole

Ankenes skole

Enhetsleder Vera Olaussen

vera.olaussen@narvik.kommune.no

Telefon: 906 14 787

Ansvar 215

Ballangen skole

Konstituert enhetsleder Ingeborg Fagerbakk Samuelsen

ingeborg.samuelsen@narvik.kommune.no

Telefon: 962 23 972

Ansvar 230

Beisfjord skole

Enhetsleder Ingeborg Sand Øgård

Ingeborg.sand.ogard@narvik.kommune.no

Telefon: 971 78 527

Ansvar 217

Bjerkvik skole

Enhetsleder Tove Fagerjord

tove.fagerjord@narvik.kommune.no

Telefon: 915 28 573

Ansvar 218

Frydenlund skole

Enhetsleder Stein Roar Jakobsen

stein.roar.jakobsen@narvik.kommune.no

Telefon: 995 19 058

Ansvar 227

Håkvik skole

Konst. enhetsleder Silje Pettersen

silje.pettersen@narvikskolen.no

Telefon: 957 59 131

Ansvar 221

Kjøpsvik skole

Enhetsleder Anita Brønmo

anita.bronmo@narvik.kommune.no

Telefon: 941 93 366

Ansvar 235

Narvik ungdomsskole

Enhetsleder Thomas Pareli Seines

thomas.seines@narvik.kommune.no

Telefon: 971 07 602

Ansvar 220

Skistua skole

Enhetsleder Halvar Stig Nilssen

halvar.nilssen@narvik.kommune.no

Telefon: 450 65 241

Ansvar 224

Skjomen oppvekstsenter

Enhetsleder Hilde Tendeland

hilde.tendeland@narvik.kommune.no

Telefon: 482 34 092

Ansvar 225

Sektor barnehage

Ballangen barnehage

Enhetsleder Mette Akselsen

mette.akselsen@narvik.kommune.no

Telefon: 456 01 604

Ansvar 265

Barnebo barnehage

Enhetsleder Kristin S. Olsen

kristin.synnove.olsen@narvik.kommune.no

Telefon: 952 20 910

Ansvar 271

Bøstrand barnehage

Enhetsleder Elise Katincka Pedersen

elise.pedersen@narvik.kommune.no

Telefon: 76 92 03 30 / 417 51 181

Ansvar 268

Emmenes barnehage

Enhetsleder Sissel Helene Nordgård

sissel.helene.nordgard@narvik.kommune.no

Telefon: 412 31 373

Ansvar 273

Flåklypa barnehage

Enhetsleder Eli Cronblad

eli.cronblad@narvik.kommune.no

Telefon: 977 01 657

Ansvar 274

Pæsatun barnehage

Enhetsleder Stian Aspheim

stian.aspheim@narvik.kommune.no

Telefon: 950 02 210

Ansvar 269

Rallarn barnehage

Enhetsleder Elisabeth Aalmen

elisabeth.aalmen@narvik.kommune.no

Telefon: 900 69 208

Ansvar 275

Skarpen barnehage

Enhetsleder John Arne Haugen

john.arne.haugen@narvik.kommune.no

Styrer Marit Strand

marit.strand@narvikskolen.no 

Telefon: 412 99 395

Ansvar 276

Skistua barnehage

Enhetsleder John Arne Haugen

john.arne.haugen@narvik.kommune.no 

Telefon: 901 20 574

Ansvar 277

Stollen barnehage

Enhetsleder Beate H. Samuelsen

beate.samuelsen@narvikbarnehagen.no 

Telefon: 416 39 904 

Ansvar 267

Bjerkvik barnehage

Enhetsleder Lill Tove Jansson

lill-tove.jansson@narvik.kommune.no

Telefon: 467 45 741

Ansvar 272