Økonomi og Regnskap

Regnskapsavdelingen

Regnskap er en del av Økonomienheten og holder til i Narvik rådhus,  i 7. etasje, Kongens gate 45, 8514 Narvik.
Avdelingen har ansvar for kommunens regnskap og fakturering.

Regnskap har ansvar for kommunens regnskap samt regnskapene for Narvik VAR KF, Ofoten Brann IKS og Narvik Kirkelige Fellesråd.

Regnskap ivaretar distribusjon av kommunens inngående fakturaer etter at disse er skannet ved vårt fakturamottak. Fakturaene sendes elektronisk ut til de respektive enhetene for godkjenning.

Regnskap håndterer alle innbetalinger til- og utbetalinger fra kommunen.
Regnskap har ansvar for produksjon av faktura for alle typer kommunale krav. Grunnlaget legges inn av de ulike kommunale enhetene.

For spørsmål vedrørende beregningsgrunnlag og den enkelte tjeneste må henvendelse skje til den enheten hvor kravet har oppstått.

Alle spørsmål knyttet til fakturering, frister, purringer osv. for kommunale eiendomsavgifter, barnehage, skolefritidsordning mv. rettes til regnskap.

Spørsmål som gjelder parkeringsgebyr og purring/klage på disse rettes til parkeringskontoret.

Regnskap har telefontid mandag - fredag 10:00 - 14:00. Telefon 76 91 22 10.

Adresseendring
Fakturamottakere med ny varig adresseendring bes snarest gi melding om ny adresse på mail regnskap@narvik.kommune.no eller på telefon 76 91 22 43.