Budsjett og økonomiplan 2024-2027

Her finner du alle dokumenter om behandlingen av Narvik kommunes budsjett og økonomiplan.

Vedtatt økonomiplan 2024-2027 - Framsikt

Rådmannes grunnlag til budsjett:

Økonomiplan 2024-2027 - Framsikt

Hvis du heller ønsker å lese grunnlaget til budsjettet som et PDF-dokument er det selvfølgelig mulig.

Merk at alle dokumentene, inkludert vedlegg, er blant annet tilgjengelig i sakspapirene til formannskapet 23. november:

Formannskapet - Innsynsportalen

Økonomiplanen omfatter de fire neste budsjettår, og rulleres årlig. I økonomiplanen kan du se hvilke spørsmål politikerne har stilt så langt i prosessen, utvalgte nøkkeltall, og en stor mengde informasjon om driften av Narvik kommune.

Prosessen frem til vedtatt budsjett og økonomiplan:

Presentasjon rådmannens budsjettgrunnlag

Rådmannens grunnlag til budsjett presenteres først for politikerne i kommunestyret.

Budsjettgrunnlag 2024 - presentasjon

Bilde av Lars Skjønnås,, rådmann i Narvik kommune. Bildet er av rådmannen på talerstolen under presentasjonen av budsjettet for 2024. - Klikk for stort bildeLars Skjønnås,, rådmann i Narvik kommune.

 

27.10.2023 10:00

Økonomiplanen publiseres på narvik.kommune.no

​Narvik kommunes økonomiplan publiseres på hjemmesiden:

Økonomiplan 2024-2027

Skjermdump av økonomiplanen i Framsikt, verktøyet for publisering av Narvik kommunes budsjett og økonomiplan. - Klikk for stort bildeSkjermdump av økonomiplanen i Framsikt.

30.10.2023 15:00

Gebyrregulativer

Budsjett og økonomiplanen er nå oppdatert med gebyrgrunnlag for renovasjon og gebyrregulativ for plan og byggesaker:

Gebyrregulativ 2024 - areal og samfunnsutvikling (PDF, 197 kB)

Gebyrgrunnlag for renovasjon (PDF, 226 kB)

 

31.10.2023

Budsjettgrunnlaget forklart: Fortsatt behov for omstilling

Rolf M. Lossius,  kommunalsjef virksomhetsstyring forklarer og oppsummerer budsjettgrunnlaget i denne saken:

Narvik-budsjettet for 2024: Fortsatt behov for omstilling

– Det er ikke tvil om at vi driver altfor kostbart, sammenlignet med andre kommuner. Vi snakker om anslagsvis hundre millioner kroner vi har behov for å forbedre driften med, men dette må tas inn over tid. Derfor har vi lagt bak oss flere trange år, og vi har fortsatt mange trange år foran oss, sier Rolf M. Lossius, kommunalsjef for virksomhetsstyring.

Rolf M. Lossius, kommunalsjef virksomhetsstyring, på talerstolen i kommunestyresalen på rådhuset i Narvik. - Klikk for stort bildeRolf M. Lossius, kommunalsjef virksomhetsstyring.

 

01.11.2023

Kurset de folkevalgte i verktøy for å lage budsjett

Torsdag holdt Marit Alexandersen og Siren Stokland, controllere på enhet økonomi, opplæring for gruppelederne i Narvik kommunestyre. Politikerne fikk en grundig gjennom av hvordan verktøyet Framsikt fungerer. Hele Narvik kommunes budsjett, med alle tilhørende dokumenter, er publisert i den nettbaserte løsningen. I Framsikt kan også de folkevalgte stille spørsmål til administrasjonen. Alt er selvfølgelig åpent og tilgjengelig på nett.

I Framsikt-løsningen kan de folkevalgte også lage sine egne budsjettforslag, basert på rådmannens grunnlagsdata. Det er primært denne tekniske løsningen de nå har fått opplæring i.

Økonomiplan 2024-2027 - Framsikt

Marit Alexandersen og Siren Stokland kurset de folkevalgte i verktøyet for å lage budsjettforslag. Bildet er tatt i kommunestyresalen på rådhuset i Narvik, og viser de 2 controllerne foran gruppelederne mens de forklarer og viser på storskjerm bak. - Klikk for stort bildeMarit Alexandersen og Siren Stokland kurset de folkevalgte i verktøyet for å lage budsjettforslag.

 

02.11.2023 12:00

Kommunale råd

Presentasjon av budsjettet og økonomiplanen for de kommunale rådene. Rolf Michael Lossius, kommunalsjef for virksomhetsstyring, presenterte i et fellesmøte for eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelser.

Rolf Michael Lossius, kommunalsjef for virksomhetsstyring. I forgrunnen sitter eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelser ved et møtebord, mens kommunalsjefen presenterer budsjettet for 2024, og ny økonomiplan. På lysbildet er det en oversikt over investeringsprosjekter i kommende økonomiplanperiode. - Klikk for stort bildeRolf Michael Lossius, kommunalsjef for virksomhetsstyring.

 

08.11.2023

Ungdomsrådet

Presentasjon av budsjettet og økonomiplanen for ungdomsrådet. Møtet ble avholdt digitalt, og kommunalsjef Rolf Michael Lossius presenterte grunnlaget til budsjett.

Skjermdump fra digitalt møte hvor budsjett- og økonomiplan for kommende periode ble presentert for ungdomsrådet. - Klikk for stort bildePresentasjon av budsjettet.

 

14.11.2023

Hovedtillitsvalgte

Økonomiplanen ble 21. november drøftet med de hovedtillitsvalgte i Narvik kommune.

 

21.11.2023

Hovedutvalg

Økonomiplanen behandles i hovedutvalgene i Narvik kommune.

Hovedutvalg for drift - 21.11

Bilde av hovedutvalget for drift samlet rundt et møtebord. - Klikk for stort bildeHovedutvalget for drift.

Hovedutvalg for plan og utvikling - 21.11

Bilde av hovedutvalget for plan og utvikling samlet rundt et møtebord. - Klikk for stort bildeHovedutvalget for plan og utvikling.

 

21.11.2023

Formannskapet

23. november behandles økonomiplanen i Narvik formannskap Lenke til sakspapirer, direktesending og opptak:

Formannskapet - 23.11

Formannskapet samlet rundt et møtebord. - Klikk for stort bildeFormannskapets møte 23. november.

 

23.11.2023

Vedtak i Narvik kommunestyre

7. desember er det endelig politisk behandling i Narvik kommunestyre. Da skal budsjettet og økonomiplanen for 2023-2027 vedtas politisk.

Sakspapirer - Narvik kommunestyre

Lenke til sending og opptak:

Kommunestyret 7. desember

Bilde av kommunestyrets møte 7. desember. Tina Denstad på talerstolen, rådmann Lars Skjønnås, ordfører Rune Edvardsen og Mette Nergård, fagleder i Rådmannens stab. Kommunestyrer i forgrunnen av bildet, med ryggen til. - Klikk for stort bildeKommunestyrets møte 7. desember.

 

07.12.2023

Gjennomgang med enhetsledere

Mandag 11. desember gikk alle enhetslederne i Narvik kommune gjennom politikernes vedtak og prioriteringer, og har nå startet arbeidet med å gjennomføre vedtakene.

Kommunalsjef Rolf M. Lossius foran storskjerm, enhetslederne i Narvik kommune i forgrunnen. Bildet er tatt i konferansesalen på Grand Royal. - Klikk for stort bildeEnhetsledermøte mandag 11. desember.


 

11.12.2023

Framsikt oppdatert med vedtak

Framsikt er nå oppdatert med budsjettvedtakene fra kommunestyremøtet 7. desember. I tillegg til fellesforslaget under ble det også vedtatt en rekke verbalforslag:

Budsjettvedtak - Framsikt

Skjermdump av vedtatt fellesforslag i kommunestyremøtet. Tilgjengelig i tekstform i Framsikt. - Klikk for stort bildeVedtatt fellesforslag fra A, H, INP, FRP, SP, SV, R og KRF.

 

14.12.2023