Innskriving av nye 1. klassinger til skoleåret 2024-2025

Neste års nye 1.klassinger vil få informasjon fra skolen som barnet skal gå på, og denne informasjonen vil du få tilsendt digitalt 15. november. Som foresatt må du logge deg inn i appen Min skole for å skrive inn ditt barn.

Innskrivingen vil være åpen f.o.m. 15. - 30. november 2023.

 

Barnet skrives inn på sin nærmeste skole etter barnets hovedadresse. 
Innskrivingen skjer ved å samtykke til skoleplass. 

 

For å samtykke til at barnet ditt tar imot skoleplass ved den tildelte skolen må du trykke på knappen samtykke og deretter ja. Ønsker du derimot ikke den tildelte plassen, svarer du nei, men må i tillegg sende en melding om årsak til dette til skolen. 

Hvis dere har tenkt å søke på Narvik Montessoriskole, må dere likevel skrive eleven inn på en offentlig skole. 
Skulle dere få plass på Narvik Montessoriskole så må skolen få beskjed om dette.

SFO-plass

Søknad om SFO - plass gjøres i foresattportalen til Visma Flyt skole.

For å benytte foresattportalen åpner du internettsiden https://foresatt.visma.no/narvik og logger på med din personlige BankID.

Når du har logget deg inn vil du få opp skolen som ditt barn skal gå på, og opplysninger om deg og ditt barn. Her kan du som foresatt legge til og endre opplysninger om deg som foresatt. 

Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Hvis du opplever problemer, ta kontakt med administrasjonen.