Ordensreglementet for grunnskolen

Formålet med ordensreglement for den enkelte grunnskole er å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner, god orden og ivareta elevenes helse.

Last ned Ordensreglementet for grunnskolen - Narvik kommune (PDF, 112 kB)

Ordensreglement for elever i kommunal grunnskole i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) LOV-1998-07-17-61 § 9A-10.

Lokal forskrift om ordensreglement for Narvik kommune ble vedtatt av
kommunestyret 18.11.2021.