Innbyggerforslag

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Alle kan foreslå saker og signere på lister i sin egen kommune (Folkeregistrert adresse).  Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år. 
Innbyggerforslaget mottas enten gjennom Minsak.no eller gjennom  postmottak@narvik.kommune.no.

Les mer om innbyggerforslag, behandling og oppfølging her:

Prosedyre innbyggerforslag (PDF, 129 kB)