Første skoledag høsten 2020 er 17. august. 

I juni, juli og august har rundt 20 ungdommer vært ansatt på sykehjemmene i Narvik kommune. Arbeidsoppgavene varierer fra lesepartner, samtalepartner gåturer, musikk og sang, blant annet.

Koronapandemien snudde hverdagen til de fleste av oss på hodet. Nå skal Narvik kommune sammen med en rekke lokale aktører prøve å motvirke noen av de effektene koronapandemien hadde på vårt lokalsamfunn! 

Torsdag 18. juni og fredag 19. juni gjennomføres det siste kommunestyremøtet før sommeren. Møtet går over to dager.

 I samarbeid med Narvik kulturhus og Folkets Hus Narvik, igangsetter Narvik kommune et forprosjekt for utvikling av et kulturkvartal med utgangspunkt i Narvik kulturhus. 

 Gratulerer med fagbrev i renholdsoperatørfaget til Tanja Eveliina Jakobsen og Sandra Nicolaisen

I begynnelsen av mai måned hvert år gjennomfører kommunen gatespyling i Narvik sentrum. Spylingen er et samarbeide mellom Veg og park, Ofoten brann IKS og Statens vegvesen.

Gatespyling utføres i perioden 5.mai - 13.mai i tidsrommet fra kl. 17.00 -  23.00

 

 Narvik kommune lanserer en podkast for å informere om hva kommunen gjør for å gi innbyggerne best mulige tjenester. Podkasten er et supplement til detaljert informasjon som finnes på kommunens hjemmesider.

Kurset går over 10 uker, tirsdager og torsdager klokka 17.00-19.30. Oppstart: 10. mars 2020.