Viktig og spennende om DEMENS 2020! Koordinator for Friskliv og mestring i Narvik kommune vil avholde gratis lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med demens. Påmeldingsfrist er 15.01.2020. Kurset er gratis.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Søknadsfristen er 13. desember  2019.

 Narvik kommune må bytte kommunenummer fra 1. januar 2020.

Torsdag den 26. september 2019 ble grunnstein på nye Narvik ungdomsskole lagt ned. 

 Temaplan for trafikksikkerhet med tiltaksplaner 2019-2021 

Vil du bli en av oss?  Det er tid for å søke plass i kulturskolen til skoleåret 2019/2020

Mandag 11. mars 2019 vil kommunens kartløsning (WebInnsyn) ha nedetid grunnet nødvendig vedlikehold og forbedring av løsningen i tidsrommet 12:00 og utover. Vi beklager ulempene dette medfører.

Bystyret har vedtatt Narvik kommunes første veteranplan. Veteranplanen er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale planer og oppfordring fra lokale veteraner. 
Foto: © Forsvaret Johannes Maximilian Schnell.