Tirsdag 10. mars har Folkehelseinstituttet kommet med nye anbefalinger i forbindelse med koronavirus.

Oppdatert 19.00: Skjomenveien vil åpnes rundt 21.00/21.30. 

Skjomenveien er foreløpig stengt i begge retninger.

 

I forbindelse med avvikling av Junior-VM i  alpint vil Brugata stenges i enkelte perioder.
 

 

Kurset går over 10 uker, tirsdager og torsdager klokka 17.00-19.30. Oppstart: 10. mars 2020.
 

Innskriving av elever som er født i 2014 og skal starte i 1. klasse skoleåret 2020-2021.

 

Viktig og spennende om DEMENS 2020! Koordinator for Friskliv og mestring i Narvik kommune vil avholde gratis lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med demens. Påmeldingsfrist er 15.01.2020. Kurset er gratis.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Søknadsfristen er 13. desember  2019.