Narvik kommune er i gang med utarbeidelsen av en ny boligplan for Narvik kommune.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?

Narvik kommune tildeler Kulturprisen til person(er), lag, foreninger, institusjoner eller grupper som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for og innen kulturlivet i kommunen. 

 

Vaksinering mot influensa gjennomføres i uke 42 i 2022

Narvik kommune ønsker alle nye innbyggere velkommen!

Lørdag 27. august feires Pride 2022 med stor parade og kulturmarkering i Narvik sentrum.

Formannskapet 25. august sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal.

Velkommen til skolestart i Narvikskolen 2022!

Første skoledag for grunnskolen er mandag 22. august.

I uke 29 og 30 holder vaksinasjonskontoret sommerstengt.

Narvik kommune har fem ledige plasser for lærlinger som vi ønsker fylt opp.