Veg, park og minnesmerker

Kommunens tjenester innenfor sektoren er organisert i enheten Veg og park


 

Enhetens tjenestene omfatter i hovedsak forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger og trafikkarealer, kommunale parker, lekeplasser og minnesmerker.

Kontaktinformasjon for veg og park:

Vakttelefon vintersesongen november - april
Telefon: 911 68 490

Enhetsleder:
Trond Solberg 
Telefon:
 76 91 35 54 / 41 66 67 40
E-mail: trond.solberg@narvik.kommune.no

Ingeniørstab:
Sigbjørn Normann
Telefon: 76 91 35 57 / 922 49 880
E-mail: sigbjorn.olav.normann@narvik.kommune.no

Tommy Andersen
Telefon: 76 91 35 53 / 416 11 546
E-mail: tommy.andersen@narvik.kommune.no

Driftsleder veg:
Anniken B. Iversen
Telefon: 76 91 35 56 / 907 33 177
E-mail: anniken.iversen@narvik.kommune.no

Arbeidsleder veg:
Trond Lian
Telefon: 416 20 616
E-mail: trond.lian@narvik.kommune.no

Driftsleder park:
Anita D. Ravn
Telefon: 76 91 22 97 / 976 20 752
E-mail: anita.ravn@narvik.kommune.no

Postadresse: Narvik kommune, Veg og park, Postboks 64, 8501 Narvik

 

Ansvars- og arbeidsoppgavene innenfor veidrift er:

 • Veiholder og -myndighet
 • Drift- og vedlikehold av det kommunale kjøre- og gangveinett
 • Drift- og vedlikehold av fortausarealer iht. politivedtekten
 • Gravemelding/Søknad om graving
 • Avkjørselssøknader
 • Dispensasjon fra bestemmelsene om byggeavstand langs offentlig kommunal vei
 • Søknad om aktivitet i offentlig kommunalt vegareal
 • Melding om skader på kommunal vei
 • Offentlige trafikkskilt
 • Tekniske planer for vei- og trafikkformål
 • Trafikksikkerhet
 • Utbygging av vei- og trafikkformål

Ansvars- og arbeidsområdene innenfor parkdrift er:

 • Forvaltning og drift av offentlige parkarealer og -anlegg
 • Forvaltning, drift og inspeksjon av offentlige lekeplasser og balløkker
 • Forvaltning og drift av Ornesvika badeplass
 • Park- og gatemøbler
 • Monumenter og minnesmerker
 • Søppel på gateplan
 • Søknader om aktivitet i offentlige parkarealer og plasser
 • Grønt kompetansesenter
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS