Veg og park - Vegdrift

Kommunens tjenester innenfor sektoren er organisert i enheten Veg og park. 
Enhetens tjenestene omatter i hovedsak forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger og trafikkarealer, kommunale parker, lekeplasser og minnesmerker.

Narvik kommune, Veg og park, 8512 Narvik

Sentrale fagområder i enheten er vegdrift og parkdrift. Enhetsleder er Trond Solberg.

 Vakttelefon vintersesongen november - april:
 
Utenom ordinær arbeidstid: 911 68 490
I ordinær arbeidstid mandag-fredag
kl. 0700-1500: 
416 20 616

 
.

Kontaktinformasjon:

 

Besøksadresse

Sentrumsgården,
Kongens gt. 51

Telefon

76 91 20 00

Telefaks

76 97 72 98

E-post

e-post postmottak

   

Enhetsleder

Trond Solberg
tlf. 76 91 35 54 / 41 66 67 40

Ingeniørstab:

   
 

Sigbjørn Normann
tlf. 76 91 35 57 / 922 49 880

 

Tommy Andersen
tlf. 76 91 35 53 / 416 11 546

Driftsleder:
  Anniken B. Iversen
  tlf. 76 91 35 56 /907 33 177
Arbeidsleder: Trond Lian
416 20 616

Ansvars- og arbeidsoppgavene innenfor veidrift omfatter:

 • Veiholder og -myndighet
 • Drift- og vedlikehold av det kommunale kjøre- og gangveinett
 • Drift- og vedlikehold av fortausarealer iht. politivedtekten
 • Gravemelding/Søknad om graving
 • Avkjørselssøknader
 • Dispensasjon fra bestemmelsene om byggeavstand langs offentlig kommunal vei
 • Søknad om aktivitet i offentlig kommunalt vegareal
 • Melding om skader på kommunal vei
 • Offentlige trafikkskilt
 • Tekniske planer for vei- og trafikkformål
 • Trafikksikkerhet
 • Utbygging av vei- og trafikkformål
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook