Boligkontoret i Narvik kommune tildeler kommunale utleieboliger etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler

Boligkontoret tildeler kommunal utleiebolig etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler

Boligkontoret i Narvik kommune tildeler kommunale utleieboliger etter søknad og forvalter Husbankens virkemidler.

Hva er bostøtte?

Tilskuddene skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune ble  vedtatt i  bystyret den 01.01. 2014.  

Narvik bystyret vedtok den 01.01. 2014  retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS