Voksenopplæring

Grunnkurs i norsk - Klikk for stort bildeGrunnkurs i norsk

 Narvik voksenopplæring holder til i det gamle Helsehuset i Alleèn 14.

Narvik voksenopplæring kunngjør sine tjenester med søknadsfrist i mars for det kommende skoleåret.  Våre tjenester er:
Norskopplæring
Vi tilbyr norskopplæring for flyktninger og innvandrere som i henhold til Introduksjonslovens bestemmelser har plikt til/rett til å gjennomføre 550  norsktimer og 50 timer samfunnsfag for å få opphold i landet.
Narvik voksenopplæring gir også  i samsvar med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets bestemmelser norskopplæring til asylsøkere i mottak. Også arbeidsinnvandrere med plikt til norskopplæring kan få tilbud om norskopplæring inkludert samfunnsfag hos Narvik voksenopplæring. Digital prøve i norsk og samfunnsfag kan avlegges hos Narvik voksenopplæring i mai og desember.
Grunnskoleopplæring
Vi tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring til både etnisk norske og minoritetsspråklige voksne. 
I opplæringsloven §4A-1 heter det at voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge en ikke har rett til videregående opplæring. Etter  §4A-2 kan en også ha rett til spesialundervisning på grunnskolens område.
Narvik voksenopplæring  tilbyr de fem fagene som kreves for å få et fullverdig vitnemål. Du kan velge å ta ett eller flere fag, eller bare deler av et fag. Grunnskole for voksne  kan gjennomføres over to år.

       

Publisert av Kirsti Simonsen. Sist endret 19.07.2016
Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook