Voksenopplæring

Grunnkurs i norsk - Klikk for stort bildeGrunnkurs i norsk

 Narvik voksenopplæring holder til i det gamle Helsehuset i Alleèn 14.

Narvik voksenopplæring kunngjør sine tjenester med søknadsfrist i mars for det kommende skoleåret.  Våre tjenester er:
Norskopplæring
Vi tilbyr norskopplæring for flyktninger og innvandrere som i henhold til Introduksjonslovens bestemmelser har plikt til/rett til å gjennomføre 550  norsktimer og 50 timer samfunnsfag for å få opphold i landet.
Narvik voksenopplæring gir også  i samsvar med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets bestemmelser norskopplæring til asylsøkere i mottak. Også arbeidsinnvandrere med plikt til norskopplæring kan få tilbud om norskopplæring inkludert samfunnsfag hos Narvik voksenopplæring. Digital prøve i norsk og samfunnsfag kan avlegges hos Narvik voksenopplæring i mai og desember.
Grunnskoleopplæring
Vi tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring til både etnisk norske og minoritetsspråklige voksne. 
I opplæringsloven §4A-1 heter det at voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge en ikke har rett til videregående opplæring. Etter  §4A-2 kan en også ha rett til spesialundervisning på grunnskolens område.
Narvik voksenopplæring  tilbyr de fem fagene som kreves for å få et fullverdig vitnemål. Du kan velge å ta ett eller flere fag, eller bare deler av et fag. Grunnskole for voksne  kan gjennomføres over to år.

       

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook

Login for redigering