Narvik Voksenopplæring

Narvik voksenopplæring kunngjør sine tjenester med søknadsfrist i mars for det kommende skoleåret. Narvik voksenopplæring holder til i det gamle Helsehuset i Alleèn 14.

  Narvik voksenopplæring - Klikk for stort bildeNarvik voksenopplæring

  Våre tjenester er:

  Norskopplæring
  Vi tilbyr norskopplæring for flyktninger og innvandrere som i henhold til Introduksjonslovens bestemmelser har plikt til/rett til å gjennomføre 550  norsktimer og 50 timer samfunnsfag for å få opphold i landet. Narvik voksenopplæring gir også  i samsvar med Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets bestemmelser norskopplæring til asylsøkere i mottak. Også arbeidsinnvandrere med plikt til norskopplæring kan få tilbud om norskopplæring inkludert samfunnsfag hos Narvik voksenopplæring. Digital prøve i norsk og samfunnsfag kan avlegges hos Narvik voksenopplæring i mai og desember.

  For personer mellom 18 og 67 år som søker statsborgerskap etter 1. januar 2017, vil det være et krav at de behersker et minimum av norsk muntlig og har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravet gjelder for søknader etter 1. januar 2017.

  Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket mellom 16 - 55 år og deres familiegjenforente må ha gjennomført opplæringen for å få innvilget permanent opphold eller statsborgerskap senere, men de har ikke rett til å få denne gratis.

  Grunnskoleopplæring
  Vi tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring til både etnisk norske og minoritetsspråklige voksne. 
  I opplæringsloven §4A-1 heter det at voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så lenge en ikke har rett til videregående opplæring. Etter  §4A-2 kan en også ha rett til spesialundervisning på grunnskolens område. Narvik voksenopplæring  tilbyr de fem fagene som kreves for å få et fullverdig vitnemål. Du kan velge å ta ett eller flere fag, eller bare deler av et fag. Grunnskole for voksne  kan gjennomføres over to år.

  Opplæring for innvandrere

  Introduksjonsprogram for flyktninger
  I følge introduksjonsloven har kommunen plikt til å ta initiativ for å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer som får innvilget en oppholdstillatelse etter 1. januar 2016.

  Innvilget oppholdstillatelse medfører rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap..

  Kommunen skal så snart som mulig og senest innen tre måneder fra personen blir folkeregistrert i kommunen eller at personen selv fremsetter krav om dette, sette i gang med opplæring.

  For personer mellom 18 og 67 år som søker statsborgerskap etter 1. januar 2017, vil det være et krav at de behersker et minimum av norsk muntlig og har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravet gjelder for søknader etter 1. januar 2017.

  Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket mellom 16 - 55 år og deres familiegjenforente må ha gjennomført opplæringen for å få innvilget permanent opphold eller statsborgerskap senere, men de har ikke rett til å få denne gratis.

  Mer informasjon

   

  Kontaktinformasjon - Narvik voksenopplæring
  Adresse Alleen 14, 8516 Narvik
  Telefon 76 91 26 80 / 76 91 26 83
  Telefaks 76 91 26 87
  E-post narvik.voksenopplaering@narvik.kommune.no
  Webside
  Kst. rektor Karin Irene Rognmo
  Fant du det du lette etter?

  Nyttige telefonnummer

  ► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

   Legevakt                                        116 117
  ► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

  ► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

   Brann                                                     110
   Politi                                                       112
   Ambulanse                                            113

  FeVa nød- og vakttelefoner 

  Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
  Nød- og vakttelefoner    
  postmottak@narvik.kommune.no

  Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

  © Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS