Videregående opplæring i Narvik

Elever på Solhaugen.jpg - Klikk for stort bilde Harald Harnang, Infoto

Narvik videregående skole har  tre studiesteder: Frydenlund, Oscarsborg og Solhaugen. Skolen tilbyr utdanning innenfor de aller fleste programområdene.
 

 

 

.

Gå til Narvik videregående skoles nettside

 

Skoleskyss

Nordland Fylkeskommune kan etter søknad innvilge skoleskyss eller skyssgodtgjørelse til elever ved videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolestedet. Se Nordland fylkeskommunes informasjon om skoleskyss

Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste

PPT-Ofoten drives som et interkommunal samarbeid mellom seks kommuner og Nordland fylkeskommune.
Kommunene som er med i denne tjenesten, er Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund. Ved behov for spesialpedagogisk hjelp kan man bli henvist til Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste. http://www.ppt-ofoten.no/

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook