Oversikt skoler i Narvik

Skoler i Narvik

For oversikt over alle folkehøgskolene kan du gå inn på

Høyere utdanning

Forskrift om opptak til høyere utdanning gjelder for deg som søker høyere utdanning.

Som hovedregel må du ha studiekompetanse for å bli vurdert for opptak ved høyskoler eller universiteter. Grunnlaget for studiekompetanse er normalt:
  • Vitnemål om bestått treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse
  • Fylt 23 år og minst 5 års fulltids arbeidserfaring og/eller utdanning (23/5-regelen)
I begge tilfellene over må fellesfagene i norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie være fullført. Har du oppnådd studiekompetanse på grunnlag av videregående opplæring eller annen ordning fra før Kunnskapsløftet ble gjeldende i 2006, har du fortsatt studiekompetanse. Det finnes dessuten unntak fra kravet om studiekompetanse, blant annet for visse studier, for eksempel kunststudier, og for voksne over 25 år med realkompetanse for et bestemt fag eller studium (se ovennevnte forskrift). 

   

utdanning.no

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS