Karakterer og evaluering

 

Realkompetanse

Dette er all kompetanse som er tilkommet en person gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid. Du finner mer om dette på Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk VOX.

http://www.vox.no/Livslang-laring/Realkompetanse/

 

Nasjonale prøver / eksamener

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes av skoler og skoleeiere som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Mer info på hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.no

Oversikt over prøve / eksamensdatoer finner du her.

 

Karakterer

Karakterstøttende prøver er frivillige, elektroniske prøver i fag. Lærere kan bruke prøvene som del av egen vurderingspraksis når som helst i skoleåret.

Du kan lese mer om dette hos Utdanningsdirektoratet.no  

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS