Grunnskoleopplæring i Narvik kommune

Narvik kommune driver  9 kommunale grunnskoler, herav 3 kombinerte skoler (1.-10. klasse),  2 ungdomsskoler og 4 barneskoler.

Det er SFO ved alle kommunale barneskoler og kombinerte skoler.
 

Voksenopplæringen reguleres av Opplæringsloven (tjeneste grunnskole for voksne), Lov om voksenopplæring (tjeneste SVO) og Introduksjonsloven (tjeneste FLIS).

Skoler i Narvik

 

Nyttige informasjon: 

Skoleskyss
Skolehelsetjeneste

Spesialundervisning

Særskilt norskopplæring

Hjemmeundervisning

Leirskole

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Bibliotektjenester

Privatskole

Grunnskoleopplæring for voksne

 

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Tina B. Seines

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS
  ¤   Følg oss på Facebook