Grunnskoleopplæring i Narvik kommune

Narvik kommune driver  9 kommunale grunnskoler, herav 3 kombinerte skoler (1.-10. klasse),  2 ungdomsskoler og 4 barneskoler.

Barn som fyller 6 år i 2017 er skolepliktig fra og med skoleåret 2017/2018.

 

Nordland fylkeskommune har ansvaret for skyss av elever i grunnskolen og den videregående skolen i Nordland.  Du finner utfyllende informasjon om skoleskyss  på Nordland fylkeskommunes nettside .

 Alle elever har rett til tilpasset opplæring, som betegner de tilretteleggingene det er mulig å gjøre innenfor det ordinære opplæringstilbudet.

Lekende barn - skulptur

 

Kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 ble vedtatt i Narvik bystyres møte 22. november 2012 i bystyrets sak 99/12.

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

Flere nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Havnegata 2 | Postboks 64, 8501Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS