Tillegg til høringsdokument om skolestruktur

Tillegg til høringsdokumenter om skolestruktur - 8. september.

Nå i høst skal den store og viktige saken om hvordan vi organiserer skolene våre behandles. 

Nå er siste del av høringsdokumentene i saken sendt ut.

Høringsbrevet 8. september (PDF, 595 kB) inneholder følgende:

Oppdatert 11/9: Ved en feiltakelse fulgte et av 0-alternativene ikke med i de bygningstekniske mulighetsvurderingene da den ble sendt ut 8. september. Det finnes i et eget dokument, sendt ut til høringsinstanser 11/9-2020:

26. november skal kommunestyret i Narvik ta en beslutning i saken, men før vi kommer dit skal en sak som er så viktig som skolene våre er, gjennom en grundig prosess. Det betyr utredninger og høringer.

På Narvik kommunes hjemmesider er det allerede publisert et omfattende høringsdokument, som beskriver nå-situasjonen i Narvikskolen. Det som nå publiseres er et tillegg til høringsdokumentet av 17. august. 

Alle dokumentene om skolestruktur 2020 er samlet på et sted:

Skolestruktur 2020

Nå er også mulighetsstudien ferdig. Mulighetsstudien tar for seg alle skolebygningene i Narvik kommune, og hvilke bygningsmessige muligheter vi har.

I tillegg er kapittel 5 i høringsdokumentet oppdatert. Kapittel 5 er faktagrunnlaget for skolene.

Dokumentet er en del av det samlede høringsgrunnlaget for skolestrukturarbeidet i Narvik kommune. Vi ber om tilbakemelding til både fakta og de vurderingene som er gjort i dokumentene, både hoveddel og vedlegg:

Slik sender du innspill