Tidslinje arbeid med skolestruktur 2020

Her er oversikt over hva som skjer når i arbeidet med skolestruktur i Narvik kommune.

All informasjon om skolestruktur 2020 samles her:

Skolestruktur 2020

 

Varsel om oppstart

Narvik kommune gir med dette melding om at arbeid med ny skolestruktur er igangsatt. Arbeid utføres på bakgrunn av saksfremlegg i Narvik kommunestyre og vedtak i sak 013/19 - Økonomiplan 2020/ 2020-2023.

17. august 2020

Offentlig brev sendes ut til alle som bør få uttale seg i saker knyttet til endringer i skolestruktur jamfør Udir-2-2012.

8. september

Utsendelse av høringsdokument, tilleggsdel med mulighetsstudier og oppdaterte elevtallsprognoser (basert på nye forutsetninger fra SSB per 18. august 2020.

I mulighetsstudiet vil alternative skoledriftsløsninger bli presentert, sammen med oppdaterte progrnoser for elevgrunnlaget i hver skolekrets/opptaksområde.

14.-25. september

Høringsarrangementer - nøyaktig når og hvordan de vil foregå vil bli annonsert så snart de er ferdig planlagt.

17. oktober 2020

Frist for innsending av innspill til saken. Innspill til saken sendes til postmottak@narvik.kommune.no - merkes Ny skolestruktur 2020.

30. oktober

Fredag 30 oktober var saken om skolestruktur ferdig utredet av administrasjonen. Saksframlegget finner du her:

Saksframlegg skolestruktur 2020

10. november 2020

Saken behandles av hovedutvalg for Oppvekst og kultur som innspill til formannskapet/ kommunestyret.

Møteplan

Alle politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal. Ved å følge kanalen får du varsel om direktesendinger:

 

 

Direktelenke til sendingen av hovedutvalg oppvekst 10. november:

12. november 2020

Saken behandles av Narvik formannskap som en innstilling til kommunestyre.

Møteplan

Alle politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal. Ved å følge kanalen får du varsel om direktesendinger:

 

 

26. november 2020

Saken behandles av Narvik kommunestyre.

Møteplan

Alle politiske møter i Narvik kommune sendes direkte på Narvik kommunes Youtube-kanal. Ved å følge kanalen får du varsel om direktesendinger:

 

 

Direktelenke til sending og opptak av kommunestyrets møte 26. november: