Slik sender du innspill

Innspill til sak om skolestruktur i Narvik kommune sendes til postmottaket i Narvik kommune.

I tråd med Utdanningsdirektoratets anbefaling legges utredningen «Skolestruktur 2020, Narvik
kommune» ut på høring i 2 måneder, fra 17.08.20 til 17.10.20.

Høringsdokumentet finner du her:

Høringsbrev 17/8-2020

Høringsdokumentet er omfattende og består av en generell del med kapitler og avsnitt som omhandler
den enkelte skole.

Kommunen er spesielt opptatt av å få tilbakemelding på:

  • rammene og føringer for skoledrift er fullstendig og riktig fremstilt (kapittel 3 og 4)
  • faktagrunnlaget for hver skole er korrekt, eller om det er forhold som mangler (kapittel 5)
  • beskrivelsene av de ulike forholdene som må vurderes og analyseres ved en skolestrukturendring er fullstendig, eller om det er noe som mangler (kapittel 6)
  • alternativene som er beskrevet (kapittel 7)

Vi ber om at synspunkter og innspill sendes til postmottak@narvik.kommune.no innen 17.10.20.

Innspill merkes: Ny skolestruktur 2020.

All informasjon om skolestruktur 2020 samles her:

Skolestruktur 2020