Mulighetsstudie skolebygg

Mulighetsstudien tar for seg alle skolebygningene i Narvik kommune, og hvilke bygningsmessige muligheter vi har.

Mulighetsvurderingene er en overordnet teknisk og arealmessig vurdering, der en legger erfaringstall og generelle betraktninger til grunn.

Ved enkelte skolebygg er bildet entydig sett fra et
bygningsteknisk og driftsøkonomisk ståsted, og det er mulig å komme med anbefalinger. Ved andre skolebygg er bildet mer nyansert, og det vil dermed være behov for videre vurderinger.

Det er i prosessen hentet inn faktaopplysninger relatert til skolebyggene. Areal og funksjonalitet er vurdert. Det er også avholdt møter med hver enkelt rektor for å gå gjennom og kvalitetssikre opplysningene.

Mulighetsvurderinger - tillegg til høringsdokument skolestruktur 2020 (PDF, 2 MB)

Alle dokumenter om skolestruktur 2020 er samlet på et sted.

Skolestruktur 2020