Om skoleskyss

Nordland fylkeskommune har ansvaret for skyss av elever i grunnskolen og den videregående skolen i Nordland.  Du finner utfyllende informasjon om skoleskyss  på Nordland fylkeskommunes nettside .

Du har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er

  •  2 km for elever i 1. klasse
  • 4 km for elever i 2. - 10. klasse
  •  4 km for elever i videregående skole

Avstanden gjelder korteste gangavstand mellom hjem og skole. For elever som er funksjonshemmet er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Du må ha folkeregistrert adresse i Nordland for å ha rett til skoleskyss.

Opplæringsloven regulerer retten til skoleskyss, både for grunn– og videregående skoleelever. 

Slik får du skoleskyss
Ta kontakt med din skole  som kjenner rutinene for bestilling av skoleskyss.