Her finner du oversikt over skolehelsetjenesten ved alle skolene

Alle grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent av privatskoleloven, skal ha tilgang på skolehelsetjeneste.

Oversikt over helsesøstrene

Ankenes barneskole

Irene Hansen
Telefon: 94 17 82 58
E-mail: irene.hansen@narvik.kommune.no

Bjerkvik barneskole

Caroline Finsveen
Telefon: 99 41 10 98
E-mail: caroline.Finsveen@narvik.kommune.no

Beisfjord barneskole

Lisbeth Jenssen
Telefon: 95 49 22 75 
E-mail: lisbeth.jensen@narvik.kommune.no

Frydenlund barneskole

Kristel Jacobsen
95 07 94 40 
E-mail: kristel.jakobsen@narvik.kommune.no
Yvonn Hestnes
Telefon: 94 14 64 09
E-mail:  yvonn.hestnes@narvik.kommune.no

Håkvik barneskole

Line Bergan
Telefon: 99 43 32 30
E-mail: line.Bergan@narvik.kommune.no

Skistua barneskole

Kirsti Ramsvik
Telefon: 90 95 72 47
E-mail: kirsti.ramsvik@narvik.kommune.no

Skjomen skole

Kjersti Halset
Telefon: 91 00 61 39
E-mail: kjersti.halset@narvik.kommune.no

Narvik Montessoriskole

Kristel Jakobsen
Telefon: 95 07 94 40
E-mail: kristel.jakobsen@narvik.kommune.no

Rombak Montessoriskole

Lisbeth Jensen
Telefon: 95 49 22 75
E-mail lisbeth.jensen@narvik.kommune.no

Narvik ungdomsskole

Kjersti Halset
Telefon: 91 00 61 39
E-mail: kjersti.halset@narvik.kommune.no

Ankenes ungdomsskole

Kine Andersen
Telefon: 41 55 59 77
E-mail: kine.Leithe.Andersen@narvik.kommune.no

Bjerkvik ungdomsskole

Kine Andersen
Telefon: 41 55 59 77 
E-mail: kine.Leithe.Andersen@narvik.kommune.no

Narvik Vgs studiested Solhaugen

Kine Andersen
Telefon: 41 55 59 77
E-mail:  kine.Leithe.Andersen@narvik.kommune.no

Narvik Vgs studiested Oscarsborg

Elisabeth Mohn
Telefon: 97 19 56 01
E-mail: elisabeth.mohn@narvik.kommune.no

Narvik Vgs studiested Frydenlund

Liv Conradi
Telefon: 90 88 50 07
E-mail: liv.conradi@narvik.kommune.no