Her finner du oversikt over skolehelsetjenesten ved alle skolene

Alle grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent av privatskoleloven, skal ha tilgang på skolehelsetjeneste.

Vi er fortsatt her for deg!

Klikk for stort bilde Skolehelsetjenesten er fortsatt tilgjengelig - men nå på andre måter.
- Mange familier må leve tettere sammen enn det de er vant med. For noen vil det gå helt fint. For andre kan det være en belastning at de vanlige rutinene og treffpunktene med både andre barn, ungdom  og voksne uteblir, og den nye hverdagen kan bli vanskelig .  
- For skolehelsetjenesten, og oss som jobber med barn og unge, betyr dette at vi må jobbe på en annen måte. Vi er fortsatt her for alle barn og unge i Narvik, men ikke på helt samme måte som tidligere.  

Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten i Narvik  følger alle anbefalinger og råd fra norske helsemyndigheter med tanke på  å begrense smittespredning av koronavirus. Det betyr at vi har stengt for fysiske oppmøte, og er nå tilgjengelige primært på telefon!

Denne situasjonen påvirker barn og unge i kommunen på ulike måter. 

  • Barnehage, skole og ungdomshelsestasjon er stengt 
  • Fritidsaktiviteter har stoppet opp. 
  • Flere familier påvirkes av karantene eller permitteringer

Informasjon er sendt ut til alle foresatte og elever med kontaktinformasjon til helsesykepleier. Videre er vi i kontakt med skolene, ved rektor og kontaktlærere, om barn og unge vi jobber rundt. Samarbeidsmøter foregår nå på skype.

- Det viktige er at vi fortsatt er tilgjengelige.

Kjenner du til noen som kan trenge å prate med noen i skolehelsetjenesten? Send de vår vei!

BARNESKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Line Bergan,       mobil:  994 33 230
Helsesykepleier Lisbeth Jensen, mobil:   954 92 275
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier  Mona Uppheim  tlf:  76929239

UNGDOMSSKOLE:
Narvik :
Helsesykepleier Kjersti Halset,      mobil: 910 06 139
Ballangen og Kjøpsvik:
Helsesykepleier Helene Myklevold mobil: 909 67 602

VIDEREGÅENDE SKOLE:
Helsesykepleier Elisabeth Mohn, mobil: 971 95 601

Vi har dessverre noe redusert kapasitet, men vi vil svare så langt vi kan.  

 

Oversikt over helsesøstrene


Ankenes barneskole

Irene Hansen
Telefon: 94 17 82 58
E-mail: irene.hansen@narvik.kommune.no

Bjerkvik barneskole

Caroline Finsveen
Telefon: 99 41 10 98
E-mail: caroline.Finsveen@narvik.kommune.no

Beisfjord barneskole

Lisbeth Jenssen
Telefon: 95 49 22 75 
E-mail: lisbeth.jensen@narvik.kommune.no

Frydenlund barneskole

Kristel Jacobsen
95 07 94 40 
E-mail: kristel.jakobsen@narvik.kommune.no
Yvonn Hestnes
Telefon: 94 14 64 09
E-mail:  yvonn.hestnes@narvik.kommune.no

Håkvik barneskole

Line Bergan
Telefon: 99 43 32 30
E-mail: line.Bergan@narvik.kommune.no

Skistua barneskole

Kirsti Ramsvik
Telefon: 90 95 72 47
E-mail: kirsti.ramsvik@narvik.kommune.no

Skjomen skole

Kjersti Halset
Telefon: 91 00 61 39
E-mail: kjersti.halset@narvik.kommune.no

Narvik Montessoriskole

Kristel Jakobsen
Telefon: 95 07 94 40
E-mail: kristel.jakobsen@narvik.kommune.no

Rombak Montessoriskole

Lisbeth Jensen
Telefon: 95 49 22 75
E-mail lisbeth.jensen@narvik.kommune.no

Narvik ungdomsskole

Kjersti Halset
Telefon: 91 00 61 39
E-mail: kjersti.halset@narvik.kommune.no

Ankenes ungdomsskole

Kine Andersen
Telefon: 41 55 59 77
E-mail: kine.Leithe.Andersen@narvik.kommune.no

Bjerkvik ungdomsskole

Kine Andersen
Telefon: 41 55 59 77 
E-mail: kine.Leithe.Andersen@narvik.kommune.no

Narvik Vgs studiested Solhaugen

Kine Andersen
Telefon: 41 55 59 77
E-mail:  kine.Leithe.Andersen@narvik.kommune.no

Narvik Vgs studiested Oscarsborg

Elisabeth Mohn
Telefon: 97 19 56 01
E-mail: elisabeth.mohn@narvik.kommune.no

Narvik Vgs studiested Frydenlund

Liv Conradi
Telefon: 90 88 50 07
E-mail: liv.conradi@narvik.kommune.no