Frydenlund barneskole

Skolen er en selvstyrt driftsenhet med ca. 440 elever. Skolen er mottaksskolen for fremmedspråklige elever på barnetrinnet. Frydenlund skole ligger midt i Narvik sentrum og har skoletrinn fra 1. til 7. klasse.

Finn veien til Frydenlund skole, Tårnveien 3, 8516 Narvik
E-post: frydenlund.skole@narvik.kommune.no
Skolens hjemmeside: frydenlund.narvikskolen.no

Rektor:
Stein Roar Jakobsen, telefon 76 91 25 60 / 99 51 90 58
Epost: stein.roar.jakobsen@narvik.kommune.no

Adresse

Tårnveien 3
8516 Narvik

Telefoner:


Kontor:
76 91 26 00

Fagleder:
Kirsti Torbergsen
482 33 648

Saksbehandler:
Mona Pedersen
905 15 607

Stein Roar Jakobsen
Enhetsleder
E-post
Mobil 995 19 058