Ankenes skole

Skolen har om lag 490 elever på 1. - 10. trinn. Med skog, mark og fjell liggende i grensen til skolen,
byr mulighetene seg til aktiv bruk av nærmiljøet. Ankenes skole ligger noen kilometer sør for Narvik sentrum. 

Finn veien til Ankenes skole, Åsveien 47-51, 8520 Ankenes
E-post: ankenes.skole@narvik.kommune.no
Skolens hjemmeside: ankenes.narvikskolen.no

Rektor:
Vera Olaussen, tlf 90614787
e-post: vera.olaussen@narvik.kommune.no

Adresse

Åsveien 47/52
8520 Ankenes

Telefon
76 91 28 50

Telefon (U.trinn)
76 91 28 62

Telefon (Barnetrinn)
76 91 28 54

Telefon (SFO)
76 91 28 59

Fax
76 91 28 51

Halvar Stig Nilssen
Enhetsleder
E-post
Mobil 450 65 241